Pressmeddelanden


För en fullständig bevakning av utspel och nyheter från Socialdemokraterna i Umeå, följ uppdateringarna på denna webbplats samt våra kanaler i sociala och andra internetmedier.

Prenumerera på nyheter från Socialdemokraterna i Umeå

Pressmeddelanden

I Luciatider ska vi sprida ljus – inte mörker

·
Namnet Lucia kommer från latinets lux, som betyder ljus. Och det är för att sprida ljus och värme i gemenskap

Möt Magdalena Andersson i Umeå i dag kl 18:30 på Umeå Folkets hus!

·
Magdalena inleder mötet med sina tankar om läget i Sverige och vägen framåt, och avslutar med frågor från publiken. Alla

“Jag är socialdemokrat för att jag vill se goda livsvillkor för alla oberoende av bakgrund och ekonomi.”

·
Förutom sitt kommunpolitiska engagemang är Novalie ordförande för S-kvinnor (Socialdemokratiska kvinnoförbundet) i Västerbotten och för Centrala stans socialdemokratiska förening i

“I Socialdemokraterna hittar jag den värdegrund som speglar den värld och samhälle jag önskar alla.”

·
Anneli är en driven person med många järn i elden. Hon är ensamstående mor till två tonåringar, politiskt engagerad och

Viktigt framsteg för Umeås klimatarbete

·
“Det här är ett väldigt bra beslut eftersom kommunen nu kommer vidare i det viktiga arbete med insatser som behöver

600 miljoner mer till kulturen i S budgetförslag

·
– I spåren av inflation, höjda elpriser och en kommande lågkonjunktur är det av yttersta vikt att vi skapar förutsättningar

Beslut i dag: Stärkt specialpedagogiskt stöd, tillgängliga lärmiljöer och fler lärare

·
I budgeten för Umeå kommun för 2023 tillsköt vi därför 10 miljoner i en särskild satsning på grundskolan. De extra

S budgetmotion för 2023 – Vårt Sverige kan bättre

·
– Det här är en budget att lita på. Vi sätter välfärden främst, vi har en realistisk politik för att

S föreslår dubbelt så mycket pengar till välfärden

·
I sin budgetmotion föreslår Socialdemokraterna ett dubblerat tillskott till de generella statsbidragen jämfört med högerregeringen. Det skulle stärka välfärden och

Det ekonomiska biståndet till samhällets mest utsatta måste inflationssäkras nu!

·
Från och med den 1 januari 2023 höjs riksnormen för försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) med 8,6 procent för att kompensera för

Boendestödet i Umeå ska ges utan kostnad!

·
Vid dagens sammanträde med individ- och familjenämnden fick Socialdemokraterna gehör för sitt förslag om att inrätta ett sammanhållet och kostnadsfritt

Integrationsprojektet Salam familj ska permanentas i Umeå kommun, efter förslag från Socialdemokraterna

·
Genom Salam familj erbjuds bland annat föräldrastöd, samhällsinformation och samhällsorientering för utlandsfödda med bristande språkkunskaper och kort eller ingen skolbakgrund.

“Backlash för hållbarheten, jämställdheten och jämlikheten”

·
Debattartikeln har även publicerats i Västerbottens-Kuriren och kan läsas där via denna länk. Regeringens förslag är en backlash för hållbarheten,

“Tidöavtalet är illiberalt och auktoritärt”

·
Debattartikeln publicerades ursprungligen i Folkbladet och går att läsa där via denna länk. Det är slående just hur många liberaler

Umeåpartier eniga om fördelning av poster och uppdrag inför kommande mandatperiod

·
“Umeå har gett oss ett valresultat. Partierna har efter valdagen fört samtal med varandra om hur resultatet ska omsättas i

Debatt: Fler jobb och bostäder i Umeå — inte skattesänkningar och utförsäljningar

·
Vi går till val på en politik för fler jobb och bostäder och att detta ska gå hand i hand med

Vid årsskiftet höjs garantipensionen igen

·
Regeringen fastställde förra veckan prisbasbeloppet till 52 500 kronor för år 2023, något som bland annat påverkar alla med socialförsäkringsförmåner

Vi kommer inte medverka till att området Tegelbruksberget planläggs för bostäder!

·
Vi ser att vi gjort och redan planerat så mycket bostäder i Umeås östra stadsdelar. Det finns ett stort behov

Ny rapport: vinstjakt sänker lärartätheten och lärarlönerna

·
Samtidigt som friskolor pressar sina personalkostnader för att öka vinstmarginalerna är skolpengen utformad på ett sätt som överkompenserar friskolor för

50 000 polisanställda till 2032

·
Den grova brottsligheten undergräver tryggheten i Sverige. Stöldligor skapar oro i hela landet. Kriminella gäng utnyttjar normlösheten som vuxit fram

Reformer för att stoppa mäns våld och för att stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

·
Hedersrelaterat våld och förtryck hör inte hemma i Sverige. Trots det lever många unga flickor och pojkar, och vuxna kvinnor,

Film: Rösta på Socialdemokraterna senast den 11 september!

·
https://www.youtube.com/watch?v=TcSBqCZqcZ4

“Liberalerna väljer skattesänkningar och vinster före skolan”

·
Maria Lindvall (L) författade härförleden en insändare där hon bedyrade Liberalernas starka engagemang för skolan. Hon menade att alla elever skall få de

Samtal med människor går för oss före miljonannonsering på sociala medier

·
Läs mer om detta i denna artikel i Västerbottens-Kuriren samt här i Folkbladet. Rösta på Socialdemokraterna den 11 september. Vi

“Vi backar inte för SD:s förakt för kulturen och jämställdheten!”

·
Jag läser utan större förvåning intervjun med SD:s gruppledare Lars Forsgren, men med den anmärkningsvärda ambitionen att ta ner konstverket Listen

Kommunalråden Hans Lindberg och Janet Ågren i ett samtal om Umeås framtid

·
Du hittar avsnittet där poddar finns genom att söka på Gamla Gardets podd. Du kan också lyssna via denna länk.

Facit finns för konsekvenserna för Umeå av högerpolitiken – sänkt skatt och privatiseringar före skola, vård, omsorg och trygghet

·
Läs mer om vårt budgetförslag för Umeå kommun för 2023 via denna länk. För oss spelar de stora penseldragen roll. I

“Den här bilden önskar Moderaterna i Umeå att du aldrig skulle få se.”

·
Bilden ovan önskar Moderaterna i Umeå att du aldrig skulle få se. Det här är nämligen en sammanställning av anmälda

“En trygg och hållbar framtid för Umeå bygger vi bäst tillsammans!”

·
Vi går till val på att fortsätta bygga ett tryggt och hållbart Umeå med en god välfärd från barndom till ålderdom.

S går till val på trygghetspaket för äldre

·
Paketet presenterades av Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi vid en gemensam pressträff på onsdagen. – I Sverige
facebook Twitter Email