Beslut i dag: Stärkt specialpedagogiskt stöd, tillgängliga lärmiljöer och fler lärare

Under förra mandatperioden anställdes cirka 500 fler vuxna för att stärka skolan i Umeå. Vi socialdemokrater har sett ytterligare behov av fler lärare och att förstärka stödet för elever för att säkerställa en god och likvärdig utbildning för Umeås unga.

I budgeten för Umeå kommun för 2023 tillsköt vi därför 10 miljoner i en särskild satsning på grundskolan.

De extra medlen ska gå till höjd grundbemanning i årskurs 7-9 samt stärkt specialpedagogiskt stöd och tillgängliga lärmiljöer i hela grundskolan.

Idag har för- och grundskolenämnden fattat beslut om pengarna och fördelningen ut till verksamheterna. Det innebär fler närvarande vuxna, lärare och mer stöd i skolan för eleverna under 2023. Umeå ska ha en trygg och jämlik skola där alla elever kan lyckas, oavsett föräldrarnas bakgrund.

facebook Twitter Email