Ett tryggt och säkert Umeå

Umeå är idag Sveriges största kommun utan det polisen kallar utsatta område. Så ska det förbli.

Umeå har ett väl utbyggt förebyggande arbete med fältare, sociala insatsgrupper, drogprevention och samverkan med andra samhällsaktörer. Det ska värnas och utvecklas. Vi vill fortsätta stärka det förebyggande arbetet; fler fältare ute bland ungdomar, nära samverkan med polisen, stärka föreningslivet, utveckla biblioteken och bygga trygga, aktiva och levande bostadsområden.

Läs mer om vår politik för ett tryggt, säkert och hållbart Umeå här (utvalda artiklar med aktuell information)
Senaste nytt om vår politik för ett tryggt och säkert Umeå:

Hans Lindbergs inledningsanförande vi kommunfullmäktiges budgetsammanträde

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare, Jag vill börja med att yrka bifall

“Vi investerar i en trygg och hållbar framtid för Umeå”

För Socialdemokraterna och Miljöpartiet är det viktigt att Umeå fortsätter att

Studiebesök om hur Umeå bygger trygghet

I dag välkomnade kommunalråden Janet Ågren (S) och Hans Lindberg

Umeå kommun mottar hederspris för uthålliga satsningar på samverkan, förebyggande arbete och trygghet

Under gårdagen mottog Hans Lindberg (S), kommunalråd, Svensk socialpolitisk förenings
1 2 3 9

Mer information om vår politik:

Engagera dig du också!

För ett tryggt, hållbart och jämlikt Umeå. Ett starkare samhälle med kraft att ta itu med samhällsproblemen. Du behövs!

Har du frågor om det som står på denna sida eller vill du rapportera ett fel?

Do you need further information in English?

Click on the link below for more resources in English and contact us in need of further assistance.

facebook Twitter Email