Pressmeddelanden


För en fullständig bevakning av utspel och nyheter från Socialdemokraterna i Umeå, följ uppdateringarna på denna webbplats samt våra kanaler i sociala och andra internetmedier.

Facebook: Socialdemokraterna i Umeå | Facebook

Instagram: @socialdemokraterna_i_umea

Youtube: Umesosse – YouTube

Företrädare på Twitter: Peter Vigren (S) (@peter_vigren) / Twitter

Politikerbloggar:

Hans Lindberg Kommunstyrelsens ordförande Umeå (S) (VK:s bloggportal)

Andreas Lundgren (S), ordförande Individ- och familjenämnden (VK:s bloggportal)

Pressmeddelande-flöde

·

Tichaona brinner för demokrati, jämlikhet och internationell solidaritet!

Han fick i höstas även förtroendet att tjänstgöra som ledamot i byggnadsnämnden samt ersättare i jämställdhetsutskottet. Han är också verksam som ordförande för
·

”Tidöregeringens politik är ett hot mot välfärdens personalförsörjning”

Debattartikeln nedan har även publicerats i Västerbottens-Kuriren och finns att läsa där via denna länk. Den 21/12 publicerade VK en artikel om personalbristen i
·

Mathilda från Umeå invald i S-studenters förbundsstyrelse!

Vi gratulerar Mathilda Elfgren-Schwartz som har invalts i Socialdemokratiska studentförbundets styrelse! S-studenter organiserar socialdemokratiska högskolestudenter. Det är en av våra viktigaste krafter för
·

I Luciatider ska vi sprida ljus – inte mörker

Namnet Lucia kommer från latinets lux, som betyder ljus. Och det är för att sprida ljus och värme i gemenskap som vi firar
·

Möt Magdalena Andersson i Umeå i dag kl 18:30 på Umeå Folkets hus!

Magdalena inleder mötet med sina tankar om läget i Sverige och vägen framåt, och avslutar med frågor från publiken. Alla intresserade är hjärtligt
·

”Jag är socialdemokrat för att jag vill se goda livsvillkor för alla oberoende av bakgrund och ekonomi.”

Förutom sitt kommunpolitiska engagemang är Novalie ordförande för S-kvinnor (Socialdemokratiska kvinnoförbundet) i Västerbotten och för Centrala stans socialdemokratiska förening i Umeå. Hon är
·

”I Socialdemokraterna hittar jag den värdegrund som speglar den värld och samhälle jag önskar alla.”

Anneli är en driven person med många järn i elden. Hon är ensamstående mor till två tonåringar, politiskt engagerad och jobbar i Umeå
·

Viktigt framsteg för Umeås klimatarbete

”Det här är ett väldigt bra beslut eftersom kommunen nu kommer vidare i det viktiga arbete med insatser som behöver genomföras på miljö-
·

600 miljoner mer till kulturen i S budgetförslag

– I spåren av inflation, höjda elpriser och en kommande lågkonjunktur är det av yttersta vikt att vi skapar förutsättningar för speciellt barn
·

Beslut i dag: Stärkt specialpedagogiskt stöd, tillgängliga lärmiljöer och fler lärare

I budgeten för Umeå kommun för 2023 tillsköt vi därför 10 miljoner i en särskild satsning på grundskolan. De extra medlen ska gå
·

S budgetmotion för 2023 – Vårt Sverige kan bättre

– Det här är en budget att lita på. Vi sätter välfärden främst, vi har en realistisk politik för att stötta hushållen i
·

S föreslår dubbelt så mycket pengar till välfärden

I sin budgetmotion föreslår Socialdemokraterna ett dubblerat tillskott till de generella statsbidragen jämfört med högerregeringen. Det skulle stärka välfärden och innebära fler anställda
·

Det ekonomiska biståndet till samhällets mest utsatta måste inflationssäkras nu!

Från och med den 1 januari 2023 höjs riksnormen för försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) med 8,6 procent för att kompensera för inflationen. Men situationen
·

Boendestödet i Umeå ska ges utan kostnad!

Vid dagens sammanträde med individ- och familjenämnden fick Socialdemokraterna gehör för sitt förslag om att inrätta ett sammanhållet och kostnadsfritt boendestöd som insats
·

Integrationsprojektet Salam familj ska permanentas i Umeå kommun, efter förslag från Socialdemokraterna

Genom Salam familj erbjuds bland annat föräldrastöd, samhällsinformation och samhällsorientering för utlandsfödda med bristande språkkunskaper och kort eller ingen skolbakgrund. Arbetet har skett
1 2 3 5
facebook Twitter Email