Om oss

Målet med vår politik är ett samhälle där människor är trygga, fria och har jämlika möjligheter att nå sina bästa stämningars längtan. Vårt parti bildades 1889 av arbetarrörelsen för att ge människor demokratiskt inflytande och därmed chansen att politiskt jobba för att göra vardagen bättre för vanligt folk. Vi vill fortsätta bygga ett starkare samhälle där folket - inte marknaden - har kontrollen över skola, vård och omsorg. Ett samhälle som alltid är starkare än gängen och där vi agerar kraftfullt mot både brotten och deras orsaker. Ett samhälle som har kraften att genomföra en snabb och rättvis klimatomställning som både minskar utsläppen och ställer om samhället för ett bättre liv i vardagen.

Prenumerera på nyheter från oss

Prenumerera på nyheter från Socialdemokraterna i Umeå genom att fylla i din e-post nedan. Du får sedan ett mail där du måste godkänna prenumerationen.

Om oss

Nedan och i panelen till höger kan du navigera dig vidare till informationssidor om vår organisation och våra syskonorganisationer. Du hittar också mer information om kontaktvägar till oss här. Hör av dig till oss om du har ytterligare frågor så återkommer vi snarast möjligt.

“Vi Social-Demokrater förnekar intet fädernes[lands]kärleken nej också vi älskar Fäderneslandet, kanhända högre än de der har utburit detta rykte om os, men över kärleken til Fäderneslandet sätter vi kärleken til hela meniskoheten. För är det intet Ädlare och sjönare at älska hela världen än at inskränka sin kärlek til en liten fläk som statsmän efter behag kan inskränka eller utvidja.”

August Palm, 1881, ur talet “vad vill socialdemokraterna?”

Engagera dig du också!

För ett tryggt, hållbart och jämlikt Umeå. Ett starkare samhälle med kraft att ta itu med samhällsproblemen. Du behövs!

Har du frågor om det som står på denna sida eller vill rapportera ett fel?

Do you need further information in English?

Click on the link below for more resources in English and contact us in need of further assistance.

facebook Twitter Email