Försvars- och säkerhetspolitiska S-föreningen (FSPF)

meå Socialdemokratiska Försvars- och säkerhetspolitiska (FSPF) förening bildades den 2014. FSPF bildades för att diskutera och lyfta fram en socialdemokratisk hållning i försvars- och säkerhetspolitiska frågor samt försöka påverka politiken inom dessa områden.

Nuvarande ordförande Andrew Wallace var med och bildade föreningen och har således varit med sedan start. Under de första åren höll föreningen till hemma hos Andrew Wallace. Sen pandemins start till idag träffas föreningen oftast online.

En växande skara följer vår Facebook-grupp och stor del av diskussionen äger i dag rum där!

Vill du engagera dig i FSPF?

Engagera dig du också!

För ett tryggt, hållbart och jämlikt Umeå. Ett starkare samhälle med kraft att ta itu med samhällsproblemen. Du behövs!

“Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det.”

– Olof palme

Har du frågor om det som står på denna sida eller vill rapportera ett fel?

Do you need further information in English?

Click on the link below for more resources in English and contact us in need of further assistance.

facebook Twitter Email