Äldreomsorg och äldres villkor

Umeå ska ha en god välfärd från barndom till ålderdom. Våra seniorer och äldre ska kunna leva ett gott liv i trygghet och med frihet att forma sin vardag.

Socialdemokraterna kommer alltid att sätta skola, vård och omsorg först. Välfärden är viktigare än skattesänkningar och varenda krona ska gå till barnen, eleverna och de äldre. Umeås äldre ska ha tillgång till en god omsorg när man behöver det. Därför måste vi fortsätta satsa på fler kollegor till och bättre arbetsvillkor för personalen i äldreomsorgen.

Senaste nytt om vår politik för en trygg ålderdom och seniorers välfärd

Mer information om vår politik:

Engagera dig du också!

För ett tryggt, hållbart och jämlikt Umeå. Ett starkare samhälle med kraft att ta itu med samhällsproblemen. Du behövs!

Har du frågor om det som står på denna sida eller vill du rapportera ett fel?

Do you need further information in English?

Click on the link below for more resources in English and contact us in need of further assistance.

facebook Twitter Email