Äldreomsorg och äldres villkor

Umeå ska ha en god välfärd från barndom till ålderdom. Våra seniorer och äldre ska kunna leva ett gott liv i trygghet och med frihet att forma sin vardag.

Socialdemokraterna kommer alltid att sätta skola, vård och omsorg först. Välfärden är viktigare än skattesänkningar och varenda krona ska gå till barnen, eleverna och de äldre. Umeås äldre ska ha tillgång till en god omsorg när man behöver det. Därför måste vi fortsätta satsa på fler kollegor till och bättre arbetsvillkor för personalen i äldreomsorgen.

Äldreomsorgen har varit en av våra prioriterade frågor under mandatperioden. Vår vision är ett Umeå där alla kan åldras med trygghet.

Mer personal och bättre arbetsvillkor stärker äldreomsorgen i Umeå

I vårt budgetförslag för Umeå kommun för 2023 sätter vi välfärden i fokus. Vi föreslår att våra satsningar på 20 miljoner för höjd grundbemanning i äldreomsorgen i Umeå kompletteras med 13,5 miljoner ytterligare till 2023 för att öka bemanningen och därmed förbättra arbetsvillkoren och höja tryggheten i äldreomsorgen.

Det behövs mer personal och bättre arbetsvillkor i äldreomsorgen!

Därför har vi infört rätten till heltid med tillsvidareanställning som norm, med resultatet att ofrivilliga deltider försvunnit och att mer än 90 procent inom äldreomsorgen har en heltidsanställning. Under pandemin har detta varit av särskilt stor betydelse. Personal med trygga anställningar och högre kontinuitet har varit en viktig faktor i att Umeå tillhört de regioner i landet som klarat pandemin bäst.

Vi har också satsat på ökad grundbemanning för 2022 med 20 miljoner. Nu vill vi ta nästa steg. Det behövs mer personal i äldreomsorgen och bättre villkor.

Vi föreslår därför därför i vårt budgetförslag för Umeå kommun för 2023:

Äldreomsorgen ska prioriteras!

Vi fortsätter sätta fokus på välfärdens behov i vårt budgetförslag för 2023. Umeå ska ha en skola, vård, omsorg och socialtjänst som finns för medborgarna i livets alla skeden och håller ihop samhället.

Investeringar i nya lokaler för välfärdens behov i fokus

Vi har de senaste åren genomfört omfattande investeringar i välfärden. Detta har krävt tuffa prioriteringar där bland annat stadsutvecklingsprojekt i centrum fått stå tillbaka till förmån för välfärdens behov av lokaler, utrustning, infrastruktur och digitalisering.

Vi har bland annat säkrat:

 • 2,7 miljarder i nya och renoverade för- och grundskolor sedan 2015. 
 • 1 240 fler platser för barn och elever i nya, renoverade lokaler sedan 2018. 
 • 1 000 nya platser på gymnasiet och ytterligare 1 000 för kommande elevökningar. 
 • 120 nya platser på vård- och omsorgsboende sedan 2017. 

Välfärdinvesteringar har skett i hela kommunen för att möta växande behov och främja utveckling på såväl landsbygd som i tätorter och i staden. Umeå är starkare när hela kommunen kan utvecklas. Vi vill att Umeå kommun fortsatt ska göra de prioriteringar som krävs för att möta välfärdens investeringsbehov. 

I vårt förslag till investeringsplan prioriteras därför fortsatt behoven av skolor, förskolor, vård-och omsorgsboenden samt utrustning, infrastruktur och digitalisering för välfärdens behov. 

De tre största investeringarna i förslaget till investeringsplan är följaktligen destinerade till att möta växande välfärdsbehov:

 • Vård- och omsorgsboende 60 platser, total budget 126 miljoner 
 • Vård- och omsorgsboende 90 platser, total budget 188 miljoner 
 • Förskolestruktur, 16 avdelningar, total budget 144 miljoner

Vi lägger också uppdrag om en fördjupad översyn av investeringsprocessen för förbättrad tydlighet och prioriteringsmöjligheter samt om att projekt i investeringsplanen ska väljas ut som piloter med jämställdhetsfokus. 

Vi har tillfört mer än 1 miljard till välfärdens verksamheter i Umeå i våra budgetar för 2019-2022
Politik spelar roll – när skattesänkningar prioriteras drabbas skola vård och omsorg

Samtidigt som vi har prioriterat tillgängliga resurser till välfärden har Moderaterna prioriterat sänkt kommunalskatt framför välfärdens behov. Välfärden i Umeå hade haft 198 miljoner mindre att dela ut till välfärden för 2023 om M:s budgetförslag antagits av fullmäktige – vid sidan av miljonförluster under föregående år.

M:s målsättning är att sänka kommunalskatten med en krona.

För en medelinkomsttagare I Umeå innebär det mer pengar i plånboken för ett par kafébesök extra i månaden – men för Umeås välfärd innebär det en förlust på 330 miljoner per år eller mer.

Det motsvarar:

 • Mer än 2 100 förskoleplatser i kommunal förskola eller,
 • Cirka 700 undersköterskor inom äldreomsorgen eller,
 • Mer än 550 grundskolelärare eller,
 • Mer än 500 sjuksköterskor inom äldreomsorg eller,
 • Mer än 2 200 utbildningsplatser på gymnasiet eller,
 • Mer än 360 platser på vård- och omsorgsboende

Under mandatperioden 2018-2022 har vi i Umeå bland annat prioriterat och genomfört:

Mer personal och bättre arbetsmiljö
 • Vi har genomfört rätten till heltid med tillsvidareanställning som norm. Det ger bättre villkor för personalen, stabil inkomst och bättre pension. Det ger också personalen bättre förutsättningar att göra ett bra jobb i hemtjänst och äldreomsorg med högre grad av trygghet och kontinuitet för de äldre. Under pandemin har detta varit särskilt viktigt, då det blivit tydligt att trygga anställningar och kontinuitet i omsorgen kan vara livsavgörande.
 • Ökad grundbemanning i äldreomsorgen. I den socialdemokratiska budgeten för Umeå kommun för 2022 tillfördes 20 miljoner för ett första steg för att öka grundbemanningen inom äldreomsorgen och vi har även förstärkt med fler sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Nästa mandatperiod vill vi ta fler steg mot ökad grundbemanning. Detta måste gå före skattesänkningar.
Möta framtidens behov med nya boenden och fler platser vård- och omsorgsboenden

Sedan 2017 har det tillkommit 120 platser på vård- och omsorgsboende för äldre i Umeå:

Sedan 2018 har det tillkommit 60 platser på vård- och omsorgsboende för äldre i Umeå.

Vi har under mandatperioden arbetat för att det ska finnas en robust långsiktig plan för att möta det långsiktiga och växande behovet av platser på vård- och omsorgsboenden.

Planerad expansion med nya platser på vård- och omsorgsboenden i Umeå:

 • Västteg. Nytt boende med 120 platser, klart 2024. Byggandet sker i samarbete med AB Bostaden som även bygger seniorbostäder på samma tomt.
 • Haga. Nytt boende med 90-120 platser, klart 2026, detaljplanearbete pågår. Ersätter gamla “Hagaborg”/Haga servicehus.
 • Planer finns också för ett nytt boende med 90 platser omkring 2028 på Tomtebo strand samt ett boende med 90-120 platser 2030/31, preliminärt på Olofsdal.
En aktiv och tillgänglig äldreomsorg

Genom socialdemokratiskt initiativ har äldreomsorgen startat ett projekt som ska samla in synpunkter från invånare och pensionärsorganisationer med flera om hur man vill att äldreomsorgen ska utvecklas över tid. En viktig del för att klara framtidens äldreomsorg är att använda fler tekniska lösningar för att frigöra de resurser som finns för de som behöver det allra mest, och för att underlätta för vår personal.  

Senaste nytt om vår politik för en trygg ålderdom och seniorers välfärd

Engagera dig du också!

För ett tryggt, hållbart och jämlikt Umeå. Ett starkare samhälle med kraft att ta itu med samhällsproblemen. Du behövs!

Har du frågor om det som står på denna sida eller vill du rapportera ett fel?

Do you need further information in English?

Click on the link below for more resources in English and contact us in need of further assistance.

facebook Twitter Email