Valprogram 2022

Vi vill se ett Västerbotten som präglas av demokratiskt engagemang, en hållbar utveckling, med god tillgång till välfärd av hög kvalité och en vilja att överbrygga klyftor och minska skillnader.
facebook Twitter Email