Motionsskrivarstuga 5/10

Har du frågor om hur man skriver en motion, eller utkast du vill diskutera, kom till ABF den 5/10! Emma Vigren, verksamhetsassistent på partidistriktet och ordförande i Umeå Energi, finns på plats för att svara på frågor om hur politiska förslag behandlas inom partiet, olika sätt att påverka politiken och hur man skriver en tydlig...

Dörrknackning i Holmsund och Obbola

Nu startar vi upp med dörrknackning i Holmsund och Obbola för att bjuda in till ett öppet möte med Janet Ågren och Mikael Berglund i Obbola den 8 oktober och Hans Lindberg i Holmsund den 25 oktober. Detta för att uppmana till att inkomma med synpunkter på de fördjupade översiktsplanerna som kommunen önskar få in...

Öppet möte om förslag till översiktsplan för Obbola och Holmsund

Obbola Socialdemokratiska förening bjuder in till öppet möte om Översiktsplanen för Obbola och Holmsund. Janet Ågren, ordförande i Kommunstyrelsens planeringsutskott och Mikael Berglund, ordförande i byggnadsnämnden, medverkar på mötet. Tid: Söndag 8 oktober kl 18.00-20.00 Plats: Obbola folkets hus Alla är varmt välkomna!

Umeå kompetensförsörjning

Föreningen bjuder in medlemmar och övriga intresserade att träffas i BRF Nornans samlingslokal, översta våningen på Älvans väg 158. Umeå och resten av Sverige står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjning i framtiden. Både näringslivet och offentliga sektorn beräknar ett utökat behov av arbetskraft samtidigt som vi hanterar stora pensionsavgångar. Vi vill möjliggöra en dialog mellan...

Öppet möte med Gamla Gardet 10/10

Tema: Hur ser vår framtida försörjning ut som pensionärer? Tid: 10 oktober kl 13:00-15:00 Plats: Umeå Folkets hus (hörslinga finns)

Välkomna på Värdegrundsdag!

Till medlemmar i Umeå arbetarekommun Under dagen kommer vi tillsammans gå igenom Umeå arbetarekommuns värdegrund och aktivt arbeta med hur vi i praktiken använder oss av den. Alla medlemmar i Umeå Arbetarekommun är inbjudna, kom ihåg att du som medlem är viktig för vårt partis utveckling framåt. Har du en ledarroll i partiet som förtroendevald...

Idéforum

Temat för höstens idéforum är ekonomisk politik, mot bakgrund av krisen för välfärden i landets kommuner och regioner. Till den första kvällen, onsdagen den 18 oktober, är Elinor Odeberg (chefsekonom på tankesmedjan Arena Idé, tidigare sakkunnig på finansdepartementet) och Björn Wiechel (ledamot i finansutskottet) inbjudna. Elinor Odeberg diskuterar mekanismerna bakom den ekonomiska utvecklingen med utgångspunkt i sin nya bok Dyrtider...

REPRESENTANTSKAPSMÖTE 23 oktober 18.30 på Umeå Folkets hus

Socialdemokraterna i Umeå bjuder in ombud och partimedlemmar till representantskapsmöte måndagen den 23 oktober 18:30 på Umeå Folkets hus i möteslokalen Peterson Berger. REPRESENTANTSKAPSMÖTE DAG        Måndag 23 Oktober TID          Kl 18.30 PLATS    Umeå Folkets hus, sal Peterson Berger Tema: Förslag till översiktsplan för Täfteå, Holmsund och Obbola.

Öppet möte med Norrtågs vd Joakim Berg

Öppet Möte med Norrtåg ABs VD Joakim Berg Välkommen till öppet möte med Joakim Berg, nybliven VD för Norrtåg AB, som vår gäst. Datum: Fredag den 27 oktoberTid: Kl. 10.00 - 11.30 (max)Plats: Zoom https://socialdemokraterna.zoom.us/j/85870788507 Under detta möte kommer Joakim Berg att dela med sig av sina tankar om Norrtåg ABs arbete och utmaningar i...

Öppet möte med Gamla Gardet 21/11

Tema: Hur tar man sig ur vårdkrisen? Inbjuden gäst kompletteras senare. Tid: 21 november kl 13:00-15:00 Plats: Umeå Folkets hus (hörslinga finns)

Öppet möte med EU-parlamentariker Erik Bergkvist (S) via Zoom.

Välkommen till digitalt öppet möte via Zoom med EU parlamentariker Erik Bergkvist. Erik har bakgrund från lokal och regional politik och universitetsvärlden och representerar norra Sverige med stort engagemang i Europaparlamentet. Datum: Fredag 24 novemberTid: 10.00 - max 11.30Plats: Zoom https://socialdemokraterna.zoom.us/j/87251456610 Under mötet kommer Erik Bergkvist att dela sina insikter och erfarenheter om aktuella och...

facebook Twitter Email