Press

Denna sida är under uppbyggnad. 

Var kan jag som journalist vända mig för frågor och mer information?

Vid frågor rörande Socialdemokraterna i Umeås:

 • interna organisation,
 • medlemmar,
 • aktiviteter och liknande

  kontakta i första hand:

Andreas Lundgren, vice ordförande Umeå Arbetarekommun
070-5335824 / e-post

Vid frågor om vår politik i Umeå kommun och våra företrädare vid Umeå kommun:

Information om våra politiker och vår politiska organisation i kommunfullmäktige och kommunens nämnder, utskott och bolag:

 • Information om våra politiker vid Umeå kommun finns att återfinna under Menyn > Om oss > Våra politiker > ….
 • Kommunpolitiker – översiktssida med information om våra främsta företrädare vid Umeå kommun.
 • Möt en politiker – filmer med personporträtt där man får lära känna våra företrädare bättre.
 • Kommunfullmäktige – information om Umeå kommuns högsta beslutande organ och ledamöter i detta.
 • Nämnder&utskott – information om kommunens nämnder och utskott samt våra ledamöter i dessa.
 • Kommunala bolag – information om Umeå kommuns bolag och våra valda företrädare i bolagens styrelser.
 • Mer utförlig[-t,-a] personliga presentationer, beskrivning av bakgrund, kontaktuppgifter, bild- och filmmaterial, information om uppdrag m.m. om våra främsta företrädare hittar du via menyn Om oss > Våra politiker > [namn] på några av våra främsta företrädare (se även nedan). Klicka på namnet för att nå informationssidan för respektive företrädare. Via sidan Kommunpolitiker > [namn på politiker] når du motsvarande sidor med rik information om våra politiker som har uppdrag som ordförande i Umeå kommuns utskott och nämnder.
 • Namn och kontaktuppgifter till ledamöter i nämnder, utskott, bolagsstyrelser och kommunfullmäktige hittar du via menyn eller här: Nämnder&utskott, Kommunfullmäktige, Kommunala bolag

Länkar till informationssidor om ledande S-politiker i Umeå kommun

Kommunalråd och kommunfullmäktige, Umeå kommun

Ordförande i nämnder och utskott vid Umeå kommun:

Länkar till informationssidor om kommunfullmäktige, kommunala styrelser och nämnder och våra ledamöter i dessa

facebook Twitter Email