Kontakt

Ordförande för Socialdemokraterna i Umeå
Alejandro Caviedes
Mobilnr: 076-139 61 90
e-post:

Ombudsman för Socialdemokraterna i Umeå
Christer Lindvall
Mobilnr: 070-638 94 70
e-post: christer.lindvall@umea.se

Ombudsman för Socialdemokraterna i Umeå
Åsa Lindström
Mobilnr: 070-669 01 18
e-post: asa@umesosse.se 

Partiexpeditionen
Assistent och medlemssystemansvarig i Umeå Arbetarekommun
Ewa Ögren
Socialdemokraterna
903 47  Umeå
Besöksadress: Umestan hus nr 4
Tel: 090-156595
e-post: expen@umesosse.se

facebook Twitter Email