Kontakt

Ordförande för Socialdemokraterna i Umeå
Alejandro Caviedes
Mobilnr: 076-139 61 90
e-post: alejandro.caviedes@regionvasterbotten.se

Partiexpeditionen (föreningsservice och medlemsregister)
Mikael Kassman
Verksamhetsassistent
tfn 090-156595
e-post: expen@umesosse.se

Socialdemokraterna i Umeå
903 47  Umeå
Postadress: Kaserngatan 2
903 47  Umeå
Besöksadress: Kaserngatan 5 (hus nr 4)
Tel: 090-156595
e-post: expen@umesosse.se

facebook Twitter Email