Kontakt

Ordförande för Socialdemokraterna i Umeå
Alejandro Caviedes
Mobilnr: 076-139 61 90
e-post:

Ombudsman för Socialdemokraterna i Umeå
Åsa Lindström
Mobilnr: 070-669 01 18
e-post: asa@umesosse.se 


Socialdemokraterna i Umeå
903 47  Umeå
Postadress: Kaserngatan 2
903 47  Umeå
Besöksadress: Kaserngatan 5
Tel: 090-156595
e-post: expen@umesosse.se

facebook Twitter Email