Multinationella S-föreningen i Umeå (MSF)

Multinationella Socialdemokratiska föreningen i Umeå (MSF) bildades den 30 augusti 1997. MSF bildades för att vara ett forum för integration- och mångfaldsfrågor samt försöka påverka politiken inom dessa områden.

Nuvarande ordförande Andreas Lundgren var med och bildade föreningen och har således varit med sedan start. Raili Borg som dog 2013 var en av föreningens huvudgestalter och ett av de kändaste ansiktena i Umeås antirasiströrelse.

Under de första åren höll föreningen till i Scharinska villan tillsammans med andra etniska föreningar. Idag träffas föreningen oftast hemma hos någon av föreningens medlemmar eller i kvarterslokal.

En av de frågor som föreningen drivit framgångsrikt under 2000-talet är att Umeå ska bli förvaltningsområde för finska enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

När föreningen hade som flest medlemmar i slutet av 90-talet var man närmare 200 medlemmar. Idag är MSF en liten förening men träffas ett par gånger per år över en bit mat för att diskutera frågor som rör integration, mångfald och demokrati.

Vill du engagera dig i MSF?

Engagera dig du också!

För ett tryggt, hållbart och jämlikt Umeå. Ett starkare samhälle med kraft att ta itu med samhällsproblemen. Du behövs!

“Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det.”

– Olof palme

Har du frågor om det som står på denna sida eller vill rapportera ett fel?

Do you need further information in English?

Click on the link below for more resources in English and contact us in need of further assistance.

facebook Twitter Email