Berghems S-förening

Berghems socialdemokratiska förening grundades 1974 och är en av Umeås 40 socialdemokratiska föreningar. Vi träffas en gång i månaden, digitalt eller på gamla handelsskolan, för att diskutera kommun- och nationell politik och lyssna på föredrag. Vi planerar också öppna möten och Berghemsbladet, ses på sossepub på Rött och går i första maj-tåget tillsammans.

Till Berghems s kan man komma för att utbilda sig, organisera aktiviteter eller sitta med och lyssna och fika. Våra medlemmar rapporterar från sina förtroendeuppdrag i nämnder och bolag, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Under 2022 deltar föreningen i valrörelsen, för att Socialdemokraterna ska få ett starkt mandat i valet. Vi måste stoppa vinstuttaget i välfärden, genomföra klimatomställningen, och stärka den kommunala skolans möjligheter att ta sitt lagstadgade ansvar för alla barns skolgång.

Gå med i Berghems S-förening för att:
  • Gå medlemsutbildningar i partiets historia, ideologi och organisation 
  • Få inblick i vad som görs i kommunen för skolan, klimatet och omsorgen, engagera dig och kandidera till förtroendeuppdrag 
  • Få praktisk erfarenhet av organisering, mötesteknik och kampanjarbete, och gå funktionsutbildningar till ordförande, sekreterare eller valberedare 
  • Hålla öppna möten och intervjua kommunpolitiker till Berghemsbladet 
  • Gå studieledarutbildning och leda politiska studiecirklar 
  • Sitta med, lyssna och fika
  • Hjälpa till att föra Socialdemokraterna till valseger 2022

Kontakt

Om du har frågor, ring vår ordförande Jennifer Kungsman på 072–7028980 eller maila till e-post: jennifer.kungsman@umea.se

Styrelsen önskar varmt välkommen till Berghems s-förening!

Vill du engagera dig i Berghems S-förening?

Engagera dig du också!

För ett tryggt, hållbart och jämlikt Umeå. Ett starkare samhälle med kraft att ta itu med samhällsproblemen. Du behövs!

“Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det.”

– Olof palme

Har du frågor om det som står på denna sida eller vill rapportera ett fel?

Do you need further information in English?

Click on the link below for more resources in English and contact us in need of further assistance.

facebook Twitter Email