Centrala Stans S-förening

Centrala stans socialdemokratiska förening i Umeå bildades 1905. Vi samlas ofta i en föreningslokal på Dunkersgatan för samtal, social tillställningar och politiska diskussioner. Med jämna mellanrum genomför vi också stadsvandringar på någon av Umeås centrala gator.

Föreningen engageras i de flesta av Umeå stads politiska frågor – med särskild uppmärksamhet på miljö, transport och stadsplanering. Föreningen bevakar och engagerar sig i, bland annat, utvecklingen av staden där tidigare Europa-vägar gått, stadens luftkvalitet och hur kommunen ska växa och fortsätta utvecklas.

Föreningen har en Facebookgrupp för diskussion och informationsutbyte. Den nås via denna länk.

Nuvarande ordförande är Lina Vänglund som nås via e-postadressen: lina.vanglund@gmail.com

Vill du engagera dig i Centrala Stans S-förening?

Engagera dig du också!

För ett tryggt, hållbart och jämlikt Umeå. Ett starkare samhälle med kraft att ta itu med samhällsproblemen. Du behövs!

“Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det.”

– Olof palme

Har du frågor om det som står på denna sida eller vill rapportera ett fel?

Do you need further information in English?

Click on the link below for more resources in English and contact us in need of further assistance.

facebook Twitter Email