Engagera dig

Det är medlemmarna som är vårt parti, Socialdemokraterna. Vår politik är ett utflöde av en mer än 100-årig kamp för social rättvisa, välfärd och frihet med utgångspunkt i vanligt folks och arbetares vardag. Som medlem är du med och formar den politik som sedan blir verklighet.

Vi är ett parti för de många – inte de få. Vi är ett parti med vanligt folk, för vanligt folk. Som medlem i Socialdemokraterna i Umeå har du möjlighet att vara delaktig i byggandet av ett tryggt och hållbart Umeå med god välfärd från barndom till ålderdom. Du får vara med och jobba för ett starkare samhälle och ett mer jämlikt Sverige.

Som medlem får du möjlighet att gå våra utbildningar, studiecirklar, delta i sociala sammankomster och träffar med politisk diskussion och påverka i både det stora och det lilla.

Vi är ett parti med bred representation vad gäller medlemmars bakgrund och engagemang. Inget engagemang är för litet eller för stort. Det kan handla om alltifrån att du vill förbättra något i din stadsdel eller på jobbet, till att du har idéer om hur vi bygger ett tryggt Umeå. Kanske brinner du för internationella frågor eller arbetet med en rättvis klimatomställning? Vissa går också med i partiet för att visa sitt stöd för de socialdemokratiska värderingarna – och låter seadan engagemanget växa fram gradvis. Ingen fråga är för liten eller för stor och man behöver inte veta på förhand vilken grad av engagemang som passar en bäst!

Klicka här för att bli medlem.

När du blivit medlem blir din första kontaktyta med vårt parti en av alla våra socialdemokratiska föreningar i Umeå, det vi kallar S-föreningar, i vilka våra medlemmar organiserar sig, träffas, diskuterar, driver frågor de brinner för och anordnar egna aktiviteter.

En medlem i Socialdemokraterna kan vara medlem i flera olika S-föreningar, beroende på intresse och engagemang. I föreningsarbetet försöker vi på olika sätt påverka politiken i Umeå och ta ansvar för och utveckla det egna bostadsområdet eller det sammanhang man spenderar sin vardag i (studier, arbete osv.).

I Umeå har vi:

  • Socialdemokratiska föreningar i 18 av kommunens bostadsområden.
  • Socialdemokratiska fackklubbar på 11 arbetsplatser, 
  • Två socialdemokratiska kvinnoklubbar och en multinationell S-förening, 
  • S-föreningar som bedriver verksamhet utifrån särskilda intresseområden, såsom  Korsdrag.(debatt, idéutveckling med mera), S-vård (hälso- och sjukvårdsfrågor), Gamla Gardet (för seniorer och äldre). 
  • En S-Studentklubb som organiserar socialdemokratiska studenter vid universiteten. 
  • En förening som organiserar kristna socialdemokrater, Tro och Solidaritet. 
  • Sist men inte minst en SSU-klubb (Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund).

Tillsammans utgör dessa S-föreningar och S-klubbar Umeå Socialdemokratiska Arbetarekommun, som är den formella beteckningen på Socialdemokraternas lokala partiorganisation i Umeå. Vi har omkring 1 000 medlemmar och vårt parti växer (bli medlem och gör skillnad du också!). 

Utförligare information om specifika S-föreningar:

Klicka här för att bli medlem.

Vidare läsning och information

Prenumerera på nyheter från oss

Prenumerera på nyheter från Socialdemokraterna i Umeå genom att fylla i din e-post nedan. Du får sedan ett mail där du måste godkänna prenumerationen.

Engagera dig du också!

För ett tryggt, hållbart och jämlikt Umeå. Ett starkare samhälle med kraft att ta itu med samhällsproblemen. Du behövs!

“Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det.”

– Olof palme

Har du frågor om det som står på denna sida eller vill rapportera ett fel?

Do you need further information in English?

Click on the link below for more resources in English and contact us in need of further assistance.

facebook Twitter Email