Aktuellt

Hur får vi bra bostäder som vi har råd att bo i?

Den allt mer brännande frågan om allas rätt till en god bostad är temat för ett öppet seminarium som bygger på LO-rapporten: ”Bättre bostadsförsörjning”. Den beskriver läget på bostadsmarknaden och hur bostadsförsörjningen fungerar, och ger konkreta förslag på hur situationen kan förbättras. Medverkande: Peter Gerlach, rapportförfattare och LO-ekonom. Var: Umeå Folket Hus. Lokal: Rist. När:…

Läs mer

Öppet digitalt möte om framtidens miljö 

Gamla Gardets S-förening i samverkan med ABF Umeåregionen bjuder in till möte om framtidens miljö tisdag den 19 oktober kl 10.00-12.00 Inledare är Katharina Radloff, miljöstrateg Umeå kommun

Länk till mötet: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/82655144347 Länken är öppen från kl 09.30 så ni hinner kolla att  ljud och bild fungerar. ”Den konsumtionsbaserade klimatpåverkan per person är i Umeå ca 11,5 ton växthusgaser per person och år. Målet är att man i Umeå som helhet ska vara nere på 2 ton år 2040 och år 2050 1 ton…

Läs mer

Studiecirklar 2021/2022

Umeå arbetarekommun bjuder in partimedlemmar till studiecirklar med inriktning på 6 politiska områden.

Politikområdena handlar om högerpopulismen, om den accelererande klimatkrisen, ökade klassklyftor, om privatiseringsvågen, om gängkriminalitet och dessutom en internationell utblick. Föreslagna böcker i anmälningslänken kommer också att finnas till hands för lån. I vilken form studierna kommer att bedrivas, digitalt, fysiskt eller både och, blir upp till deltagarna i själva i cirkeln att komma överens om….

Läs mer

Vi investerar i kunskap, bildning och lärande för alla!

Den första oktober invigdes det nya biblioteket på Teg av bl.a. Helena Smith (S), kulturnämndens ordförande, och Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande.

Det nya, moderna biblioteket finns i anslutning till Tegs centralskola och kommer att erbjuda våra barn och unga – och alla vi andra – jämlik tillgång till en oas för möten mellan människor, bildning, kunskap, kultur och lärande. Tillgången till bibliotek är en viktig del av att bygga ett tryggt och hållbart Umeå där människor…

Läs mer

Utveckling av Grössjöns naturreservat

Socialdemokraterna på Gimonäs och Carlshem bjuder in till ett öppet möte tisdag 19 oktober kl 18.30-20.00 om Umeå Kommuns planer för Grössjöns naturreservat

där vi kan påverka och komma med förslag. Med oss har vi Marlene Olsson Naturvårdare Miljöutvecklingsenheten på Miljö och Hälsoskydd Umeå kommun. Välkomna Styrelsen för Gimonäs-Carlshems s-förening /gm Ari Leinonen, ordförande

Läs mer

Statsbudget 2022: Tillsammans tar vi Sverige framåt efter pandemin!

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen överlämnat sitt budgetförslag för nästa år till riksdagen. Budgeten innehåller offensiva reformer för fler jobb, en tryggare välfärd, för att pressa tillbaka kriminaliteten och öka takten i klimatomställningen. Totalt innehåller regeringens budgetförslag reformer för cirka 74 miljarder kronor.

När pandemin bröt ut stannade Sverige upp. Runt om i hela landet hjälptes vi åt för att hålla nere smittspridningen, skydda riskgrupper och ge sjukvård och äldreomsorg alla nödvändiga resurser. Samtidigt genomförde regeringen ett batteri av krisåtgärder för att rädda svenska jobb och företag. Krisåtgärderna har gjort skillnad. Vaccineringen har kommit långt. Korttidspermitteringarna har räddat…

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna i Umeås höstkickoff

Den 29 september avskaffas flera av de restriktioner som gällt med anledning av pandemin. Bl a avskaffas deltagartaken för offentliga tillställningar och privata sammankomster i t ex hyrda lokaler. Medlemmarna i Umeå Arbetarekommun bjuds därmed till en kickoff för att komma igång med valrörelsen inför nästa års allmänna val. För att inte bidra till smittspridning,…

Läs mer

Kyrkoval(s)bladet

Läs mer

Socialdemokraterna och Miljöpartiet satsar minst 1 miljon kronor på Kvinno- och tjejjouren i Umeå

Socialdemokraterna och Miljöpartiet agerar nu för att stärka upp kvinnojourens verksamhet med den största satsningen på 10 år.

För närvarande pågår en översyn av samarbetet mellan Individ- och familjenämnden och Kvinno- och tjejjouren i Umeå. Uppdraget från nämnden är att parterna ska teckna ett så kallat IOP, ett idéburet-offentligt partnerskap med start från 2022. Syftet är att utveckla samarbetet och förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. Socialdemokraterna och Miljöpartiet aviserar nu att…

Läs mer

Ockupationen av Palestina måste upphöra omgående

Socialdemokraterna i Umeå ser med oro på den upptrappning av våld som skett sedan Israel i strid med internationell lag sökt fördriva palestinier i kvarteret Sheikh Jarrah i Östra Jerusalem. Eskaleringen som lett till raketbeskjutningar mellan Israel och Hamas har lett till stort antal döda civila i Palestina såväl som i Israel. Såväl Hamas’ raketattacker…

Läs mer
facebook Twitter Email