Aktuellt

Representantskapsmöte

Umeå Arbetarekommun bjuder in partimedlemmar och ombud till representantskapsmöte torsdag 28 januari 2021 kl 18.30 Tema: Socialpolitik - Hur förebygger vi framväxt av utsatta områden i Umeå ?

Mötet sker digitalt via Zoom, länk till mötet här nedan https://socialdemokraterna.zoom.us/j/84458514743 Information om uppdraget från årsmötet om fackliga utskottets fortsatta utveckling Interpellation till repskapet ang ASTA mottagningen Välkomna Styrelsen för Umeå arbetarekommun Så här deltar du i möten – Zoom (1) (1)

Läs mer

Kampen för demokratin måste fortsätta!

Donald Trump har nu avlägsnats från makten, trots åtskilliga försök från honom och hans allierade att underminera den demokratiska processen. Maktskiftet är bra för USA, världen, Sverige och demokratin.

Donald Trump har nu avlägsnats från makten, trots åtskilliga försök från honom och hans allierade att underminera den demokratiska processen. Maktskiftet är bra för USA, världen, Sverige och demokratin. Joe Biden är inte socialdemokrat. Men han är en anhängare av demokratin. Det är viktigt. Demokratin är grundförutsättningen för ett anständigt samhälle, för rättsstaten och vakthållningen om…

Läs mer

Lista: vidtagna åtgärder för att stötta Umeås företag under coronakrisen.

Pandemin är inte över och innebär fortsatt stora ansträngningar på samhället. Högsta prioritet under pandemin har för oss socialdemokrater varit att samhället skyddar människors liv och hälsa samt ser till att välfärden klarar sitt uppdrag i dessa svåra tider. Men för att samhället ska fungera även efter pandemin måste vi också vidta åtgärder för att skydda ekonomin, företagandet, tryggheten, jobben, civilsamhället, idrottslivet och kulturen. 

De ekonomiska skadeverkningarna av krisen är långtgående. Regeringen har därför sjösatt omfattande stödåtgärder för att bromsa arbetslösheten och ge företagen större möjligheter att ta sig igenom krisen. Lokalt har vi tagit initiativ till ett stort antal stödåtgärder som sedan genomförts av Umeå kommun under 2021. Bland de åtgärder som vidtagits under 2021 för att skydda…

Läs mer

Socialdemokraterna föreslår fortsatt avgiftsbefrielse för uteserveringar och torghandel i Umeå kommun

Pandemin är inte över. Högsta prioritet är fortsatt att värna människors liv och hälsa och att se till att välfärden fortsätter att fungera. Men vi måste också agera för att lindra coronakrisens effekter på företagande, jobb och samhället i övrigt. Därför föreslår Socialdemokraterna i Umeå en förlängning av stödåtgärder till näringslivet. I dag

Vår uppfattning är att det finns ett fortsatt behov av stöd till näringsliv, föreningsliv och andra för vårt samhälle viktiga aktörer som drabbats hårt av coronakrisen. Därför kommer vi att fortsätta föreslå stödåtgärder tills dess att vaccinationerna leder till att samhället kan öppnas upp igen.  säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande. Socialdemokraterna i Umeå kommer…

Läs mer

Umeå S kvinnoklubb har beslutat att starta ett Nationellt upprop mot SD fram till och med valet 2022

Umeå S kvinnoklubb har beslutat att starta ett Nationellt upprop mot SD fram till och med valet 2022. Syfte: Belysa och syna SDs politik och tydliggöra att SD är ett odemokratiskt och rasistiskt parti. Metod: Identifiera specifika politikområden där vi granskar och synar deras politik. Sen drar vi paralleller till hur andra partier närmar och sig…

Läs mer

NYÅR(S)BLADET ÄR HÄR

Senaste nummer av vår arbetarekommunstidning är här: Nyår(s)bladet. Den innehåller information om regeringsbudgeten, våra kommunala satsningar och annan aktuell politisk information som är relevant för oss som bor i Umeå kommun. Under decembermånad kommer våra medlemmar att dela ut Nyår(s)bladet till 36 tusen hushåll i Umeå kommun. Om du inte har fått den i brevlådan,…

Läs mer

Vill du bli kyrkopolitiker för Socialdemokraterna?

Idag är det mindre än ett år till kyrkovalet därför söker vi kandidater till kyrkovalet 19 september 2021. Du som redan är eller vill bli medlem i Svenska kyrkan kan göra en insats som förtroendevald. Du som vill ställa upp som kandidat i kyrkovalet måste: tillhöra Svenska kyrkan. vara döpt i Svenska kyrkan eller annat…

Läs mer

Policy för hantering av kommentarer i sociala medier

Socialdemokraterna i Umeå finns på Facebook. Där samlar vi inlägg från rörelsens alla hörn, så att du kan se vad vi håller på med, och vad vi vill göra för att bygga ett starkare samhälle i Umeå och Sverige. Facebooksidan administreras av anställda och förtroendevalda för Socialdemokraterna i Umeå. Systemoperatörer är Robin Enander och Helena…

Läs mer

Budget för ett Umeå som ska växa tryggt och hållbart

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i dag presenterat sitt förslag till budget för Umeå kommun för 2021. Budgetförslaget är ett uttryck för fyra huvudsakliga prioriteringar; välfärd, hållbar utveckling, trygghet och stabila finanser.

“Umeå ska växa tryggt och hållbart in i framtiden med en god välfärd från barndom till ålderdom”, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande. Budgeten I Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag prioriteras välfärdens finansiering, både genom budgetfördelning och olika uppdrag. Ekonomiskt förstärks välfärdsnämnderna, tekniska nämnden (som servar välfärden) samt kulturnämnden och fritidsnämnden med över 310 mnkr. Alla…

Läs mer

Arbetstagarnas röster behövs för att främja god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten!

Efter förslag från Socialdemokraterna har hållbarhetsutskottet vid Umeå kommun beslutat att förorda att samverkan ska ske med arbetsmarknadens parter i arbetet för god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten. Moderaterna och Centerpartiet ville att samverkan endast skulle ske med arbetsgivarna och röstade därför emot. Vi anser dock att arbetet för en hälsosam arbetsmiljö är en fråga där arbetstagarna måste kunna komma till tals. Vi säger nej till att stänga ut arbetstagarorganisationerna från inflytande!

Region Västerbotten, Länsstyrelsen och kommunerna i länet håller på att ta fram en gemensam avsiktsförklaring som ska fungera som ett stöd för dem i arbetet med att främja god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten. I detta arbete kommer det att vara viktigt att samverka med Umeå Universitet och aktörer inom det civila samhället. Men…

Läs mer
facebook Twitter Email