Uttalande från styrelsen i Umeå arbetarekommun

Kriget i Gaza har nu pågått i över 100 dagar. Tusentals barn i Gaza har dött i kriget och tiotusentals vuxna. Det finns inga leveranser av mat, vatten och andra förnödenheter. En fjärdedel av befolkningen i Gaza riskerar svält och 80% är tvingade på intern flykt.

Kriget i Gaza har nu pågått i över 100 dagar. Tusentals barn i Gaza har dött i kriget och tiotusentals vuxna. Det finns inga leveranser av mat, vatten och andra förnödenheter. En fjärdedel av befolkningen i Gaza riskerar svält och 80% är tvingade på intern flykt.

Majoriteten av sjukhusen i Gaza är inte längre i drift. De som fortfarande är i drift har bristfällig tillgång till energi, mediciner och andra förnödenheter. Varje dag föder uppskattningsvis 180 kvinnor barn i Gaza. Detta ofta utan läkarhjälp, ibland på gatan kring spillrorna av sina forna hem. Inget område är tryggt för den palestinska civilbefolkningen.

I Israel har 1300 personer dödats, och mer än 100 israeliter, inklusive barn, är fortfarande kidnappade som gisslan. Kriget i Gaza leder till enorma mängder lidande. Det största priset betalas av barnen.

Samtidigt pågår Israels bosättningspolitik på ockuperade Västbanken, utan tecken på att upphöra. Bosättningspolitiken syftar till att omöjliggöra en tvåstatslösning. Oförsonlighet och upprustning mellan Israel och Palestina kommer bara leda till mer lidande och fler dödade. Den enda långsiktiga lösningen är en politisk lösning. En långsiktig fred mellan Israel och Palestina måste komma på plats. Den freden kan bara garanteras genom en tvåstatslösning.

Därför kräver socialdemokraterna i Umeå:

En omedelbar och långvarig humanitär vapenvila.

Att leveranser av humanitär hjälp och förnödenheter säkras.

Att tagna gisslan släpps.

Att en tvåstatslösning kommer på plats.

facebook Twitter Email