Bostäder och byggande

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Vi vill att hemmet ska vara den trygga punkten i varje människas liv. Bostadsbyggandet måste öka i hela kommunen - samtidigt som vi slår vakt om att Umeå ska växa tryggt och hållbart! 

Några av våra prioriteringar:

Bostadsbristen ska byggas bort! 

Umeå kommun ska ha en hög planberedskap och snabba processer. Målet ska vara 2000 nya bostäder per år över tid för att säkerställa att umeborna – befintliga och nya – kan ha ett boende som passar deras livssituation. 

Hållbart från början till slut! 

Byggtakten ska öka samtidigt som vi fortsätter ställa höga krav på att byggandet ska ske hållbart, från första spadtaget till inflyttning. Nya bostadsområden ska planeras för att främja en hållbar livsstil, trygghet och gemenskap. 

Det ska byggas i hela kommunen!

Bostadsbyggande och utveckling ska främjas såväl på landsbygden, i tätorterna som i staden. Umeå byggs starkt inför framtiden när hela kommunen frodas och utvecklas!

Nej till segregation och storstadsproblem!

Kommunens planering ska aktivt styra byggandet för att säkerställa blandade boendeformer och motverka segregation. Planeringen ska också främja välmående och levande stads- och kommundelar med god service, kollektivtrafik, handel och ett levande fritidsliv. Bostadssegregation tar lång tid att bryta. Det ska inte få slå rot. Umeå är den största svenska kommun som i dag saknar det polisen kallar utsatta områden. För att sociala problem inte ska växa när Umeå växer krävs en fortsatt långsiktig och offensiv planeringspolitik.  

Fler bostäder för äldre, unga och barnfamiljer

För att komplettera den långsiktiga planeringspolitik som tjänat Umeå väl vill vi nu öppna upp fler områden för byggande med fokus på bostäder för äldre, unga och barnfamiljer. 

Senaste nytt om vår politik för fler bostäder:

Engagera dig du också!

För ett tryggt, hållbart och jämlikt Umeå. Ett starkare samhälle med kraft att ta itu med samhällsproblemen. Du behövs!

Har du frågor om det som står på denna sida eller vill du rapportera ett fel?

Do you need further information in English?

Click on the link below for more resources in English and contact us in need of further assistance.

facebook Twitter Email