Vi kommer inte medverka till att området Tegelbruksberget planläggs för bostäder!

Vi socialdemokrater kommer inte under de kommande mandatperioderna medverka till att området Tegelbruksberget planläggs för bostäder.

Vi ser att vi gjort och redan planerat så mycket bostäder i Umeås östra stadsdelar.

Det finns ett stort behov av stadsnära skog i detta område som begränsas av Holmsundsvägen, Grössjön naturreservat och Tomtebo.

Det finns ingen möjlighet att snabbt planera bostäder i detta område och på grund av behovet av skog som tål nyttjande av många människor och att det redan är planerat mer bostäder i närheten så kommer vi att fortsätta jobba för att avbryta den planläggning som en majoritet i byggnadsnämnden bestående av moderaterna, centern, kristdemokraterna och vänsterpartiet tvingat fram. (Det är alltså inte ett utredningsuppdrag utan ett beslut har tagits att planlägga området).

Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande vid Umeå kommun

facebook Twitter Email