Idéforum: Hur står det till med energikrisen?

Under hösten har energipolitiken blivit föremål för intensiv debatt. Hur står det till med Sveriges och Europas energiförsörjning? Vad hände med energiöverenskommelsen? Vad är Socialdemokraternas linje framåt när det gäller kärnkraften och de förnybara energikällorna?

Socialdemokratiskt idéforum i Umeå bjuder in till ett samtal om energipolitik med Patrik Engström (S) och Monica Haider (S), riksdagsledamöter i näringsutskottet och medlemmar i IF Metall. Var? Via Zoom. Du ansluter via länken: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/85765905685 När? Onsdagen den 1 december kl 18:30

Läs mer

Här är våra kandidater till kommunledning och kommunfullmäktige

I söndags har vi haft vårt representantskap för att fastställa våra kandidatlistor till kommunfullmäktige och kommunledning inför nästa års kommunalval. Efter många månader i nästan social isolering och enbart digitala repskap, valde vi att hålla det här mötet fysiskt. Glädjen var stor när alla ombud äntligen fick möta varandra i samma rum precis som vi…

Läs mer

Information till er som anmält er till studiecirklar i Umeå arbetarekommuns regi

Ett 25-tal medlemmar har anmält sig till de studiecirklar som erbjudits i Umeå Arbetarkommuns regi med start under hösten vintern 2021/22. Anmälningarna var spridda över 6 olika politikområden, med lite olika antal anmälda fördelade över de olika cirklarna.

De cirklar som kommer igång i närtid är ”Hemtjänstmaffian” och privatiseringar, med start den 8 december kl. 18.30 .Cirkelledare blir Hans-Åke Rönnlund och för er som vill vara med är det bara att meddela Hans-Åke eller expeditionen : hans_ake_ronnlund@outlook.com eller expen@umesosse.se Den andra cirkeln, med möjlig start i närtid, är ”Det svenska missnöjet”, som bland…

Läs mer

Möt en politiker: Peter Vigren (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande

"Vi måste rusta människor för framtidens jobb och för att kunna vara delaktiga i byggandet av ett bättre samhälle!"

Vi åkte hem till Peter Vigren (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande, för att prata mer om hans bakgrund, politiska drivkrafter och de problem och utmaningar han har att hantera i sin nämnd. Peter bjöd också på lite banjospelande! Se mer i klippet nedan.

Läs mer

Nu stärks Stöcke med en utbyggd skola!

För- och grundskolenämnden beslutade i går att Stöcke skola ska byggas ut till en F-6 skola med två paralleller. En viktig investering i Stöckes framtid!

I samband med besluten för en hållbar skolstruktur, sett till den stora ökning av elever de kommande tio åren, så gav nämnden i uppdrag att titta närmare på befolkningsutvecklingen kring Stöcke i ett längre perspektiv för att kunna fatta långsiktigt beslut på goda grunder. Resultatet presenterades inför dagens nämnd. Fram till 2050 kommer Stöcke med…

Läs mer

Vitamininjektion för kulturen i Umeå efter tuff pandemitid!

Kulturen i Umeå och hela landet har drabbats hårt av Coronapandemin. För att ge kulturen hjälp med sin återstart har kulturnämnden vid Umeå kommun i dag beslutat att ge kulturen ett förstärkt stöd genom ett antal insatser. Föreningsstödet förstärks med 295 000 kr som avsätts till riktade insatser i föreningslivet. Insatserna kommer att utgå från…

Läs mer

Möt en politiker: Moa Brydsten, för- och grundskolenämndens ordförande

”Att ge alla barn möjlighet till en lyckad skolgång och därmed i förlängningen ett gott liv – det är vad som ligger mig varmast om hjärtat och som är min drivkraft i politiken.” Vi tog en promenad på Bölesholmarna med Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande, för att prata om hennes bakgrund, engagemang och…

Läs mer

Socialdemokraterna i Umeå söker valombudsman

Vill du bidra till Socialdemokraternas valframgång i Umeå? Vi söker nu en valombudsman som vill bidra till valseger som vår främste kampanjledare och organisatör i den lokala valrörelsen. Du kommer tillsammans med valledningen ansvara för både strategisk planering och praktiskt genomförande av en sammanhållen valrörelse i kommunen. Du kommer att ha en viktig roll i…

Läs mer

Hur får vi bra bostäder som vi har råd att bo i?

Den allt mer brännande frågan om allas rätt till en god bostad är temat för ett öppet seminarium som bygger på LO-rapporten: ”Bättre bostadsförsörjning”. Den beskriver läget på bostadsmarknaden och hur bostadsförsörjningen fungerar, och ger konkreta förslag på hur situationen kan förbättras. Medverkande: Peter Gerlach, rapportförfattare och LO-ekonom. Var: Umeå Folket Hus. Lokal: Rist. När:…

Läs mer

Vi investerar i kunskap, bildning och lärande för alla!

Den första oktober invigdes det nya biblioteket på Teg av bl.a. Helena Smith (S), kulturnämndens ordförande, och Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande.

Det nya, moderna biblioteket finns i anslutning till Tegs centralskola och kommer att erbjuda våra barn och unga – och alla vi andra – jämlik tillgång till en oas för möten mellan människor, bildning, kunskap, kultur och lärande. Tillgången till bibliotek är en viktig del av att bygga ett tryggt och hållbart Umeå där människor…

Läs mer
facebook Twitter Email