Välkommen till Socialdemokraterna i Umeås höstkickoff

Den 29 september avskaffas flera av de restriktioner som gällt med anledning av pandemin. Bl a avskaffas deltagartaken för offentliga tillställningar och privata sammankomster i t ex hyrda lokaler. Medlemmarna i Umeå Arbetarekommun bjuds därmed till en kickoff för att komma igång med valrörelsen inför nästa års allmänna val. För att inte bidra till smittspridning,…

Läs mer

Handlingsprogram inom Sävar-Holmöns församling

Birgitta Jonsson, Bullmark (s) presenterar det lokala socialdemokratiska kyrkopolitiska programmet för Sävar-Holmöns församling. Läs i bifogad PDF. Klicka här för att ladda ner  

Läs mer

Kyrkoval(s)bladet

Läs mer

Socialdemokraterna och Miljöpartiet satsar minst 1 miljon kronor på Kvinno- och tjejjouren i Umeå

Socialdemokraterna och Miljöpartiet agerar nu för att stärka upp kvinnojourens verksamhet med den största satsningen på 10 år.

För närvarande pågår en översyn av samarbetet mellan Individ- och familjenämnden och Kvinno- och tjejjouren i Umeå. Uppdraget från nämnden är att parterna ska teckna ett så kallat IOP, ett idéburet-offentligt partnerskap med start från 2022. Syftet är att utveckla samarbetet och förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. Socialdemokraterna och Miljöpartiet aviserar nu att…

Läs mer

Ockupationen av Palestina måste upphöra omgående

Socialdemokraterna i Umeå ser med oro på den upptrappning av våld som skett sedan Israel i strid med internationell lag sökt fördriva palestinier i kvarteret Sheikh Jarrah i Östra Jerusalem. Eskaleringen som lett till raketbeskjutningar mellan Israel och Hamas har lett till stort antal döda civila i Palestina såväl som i Israel. Såväl Hamas’ raketattacker…

Läs mer

Nya skolan-förskole-bygget reser sig stort och mäktigt över Bullmark

Kommunens stora satsning på skollokaler i Bullmark blir en tillgång för barn och elever i hela upptagningsområdet.

Barnen i byarna kan nu säkra sin skolgång i närområdet under mycket lång tid framöver, om detta och mycket mer kan du läsa i Nyhet(S)bladet utgiven av Gravmark-Bullmarks S-förening och utdelat i brevlådorna i Gravmark, Bullmark och Botsmarksområdet. Nyhetsbladet Landsbygd i Umeå

Läs mer

Vi ses på barrikaderna, kamrater!

Nu är första maj över. Det blev en händelserik dag, även om vi inte kunnat demonstrera på sedvanligt vis. De fysiska demonstrationstågen ersattes av digitala sändningar, där vi kunde lyssna på fantastiska tal. Från Umeå Arbetarekommuns sida såg vi till att pryda kyrkbron och tegsbron med våra fina röda fanor och delade ut en förstamajhälsning…

Läs mer

Läs 1 maj-BLADET

Nu är årets upplaga av Umeå Arbetarekommuns förstamajtidning här. Totalt har 43’300 hushåll i Umeå kommun fått tidningen i brevlådan. Temat är Välfärden först, och du kan läsa om bakgrunden till första maj samt en del om vår politik utifrån ett lokalt perspektiv. Alla texter är skrivna av lokala skribenter. Har du inte fått tidningen…

Läs mer

Ibrahim Baylans förstamajtal

Vår kamrat och näringsminister Ibrahim Baylan (s) skickar en hälsning till oss i Umeå och Västerbotten. Här kan du lyssna på hans förstamajtal:

Läs mer

Umeå S kvinnoklubb har beslutat att ändra det nationella uppropet mot SD till Nationellt upprop för demokrati.

Nationellt upprop för demokrati fram till och med valet 2022. Syfte: Syna och belysa dagens politik ur ett demokratiskt perspektiv. Metod: Identifiera specifika politikområden där vi granskar och synar dagens politik. Sen drar vi paralleller till hur partierna agerar inom olika politikområden. Syna Partierna inom följande områden: Migrationspolitik, Lag och ordning, Miljöpolitik/klimat, Privatisering, Budget, Public…

Läs mer
facebook Twitter Email