Umeå arbetarekommun håller årsmöte

Sedvanliga årsmötesförhandlingar med årsmötesval till styrelse och utskott, inbjudna gäster är Susanna Gideonsson, LO Andreas Beckert, TCO och Joakim Åsberg, SACO

Umeå arbetarekommun bjuder in ombud och partimedlemmar till årsmöte söndag den 21 mars kl 13.00 via Zoom Sedvanliga årsmötesförhandlingar med årsmötesval till styrelse och utskott samt val av valberedning årsmötesval och stora valberedningen som bereder listor till riksdag, region, kommun och kyrkoval samt uppdrag till styrelser och nämnder efter valet 2022. Inbjudna gäster; Susanna Gideonsson,…

Läs mer

Panelsamtal Internationella kvinnodagen

Vi socialdemokrater i Umeå vill bjuda in till ett samtal för att belysa effekten på samhällsutvecklingen av att kvinnor i Sverige har sedan 1921 inte bara kunnat rösta utan även ta plats som maktbärare och förtroendevalda. 8 mars kl 18.30. Arrangeras av Internationella utskottet i Umeå

UN Women har i år valt temat ”Kvinnor i ledarskap: Att uppnå en lika framtid i en COVID-19-värld .” Med detta tema vill UN Women fira de enorma ansträngningar som kvinnor och flickor runt om i världen har utformat för att skapa en mer jämlik framtid och återhämtning från COVID-19-pandemin. Vi socialdemokrater i Umeå vill…

Läs mer

Umeå ska växa tryggt och säkert – debattartikel i Expressen

I ett debattinlägg i Expressen användes Umeå som exempel på att Moderaterna ligger i framkant i trygghetsfrågan. Inlägget var författat av Christer Lindvall (M), tidigare socialdemokrat. Inramningen var att Lindvalls partibyte föregåtts av ett stort engagemang för tryggheten och att (M):s politik bättre svarar upp mot utmaningarna. Vi tycker att det är tråkigt att (M) prioriterar PR-manövrar i kvällspressen framför att göra gemensam sak med oss andra partier som avsätter resurser för ett tryggt Umeå.

I dag är Umeå den största kommun i Sverige som saknar utsatta områden. Ett kvitto på att Umeå gjort många bra vägval. Men detta kan inte tas för givet – tryggheten måste värnas genom långsiktiga och uthålliga insatser. Då håller det inte att som (M) gör lokalt, att föreslå nedskärningar i arbetet med lag, ordning…

Läs mer

Utförsäljningen av Umeå kommuns städpersonal och IT-funktion har ännu inte stoppats.  

Under gårdagens kommunfullmäktige skulle två motioner från Liberalerna behandlas. Motionerna har stöd av (M), (KD) och (C) och går ut på att Umeå kommuns städservice och IT-funktion ska upphandlas från privata aktörer. På grund av långa debatter i andra ärenden bordlades dock motionerna till kommunfullmäktige i slutet av mars. För oss socialdemokrater innebär det att vi kommer att fortsätta bilda opinion och ta fajten för att rädda städet och IT från dyra, ogenomtänkta och dåliga privatiseringar.

Omkring 300 lokalvårdare vid Umeå kommun riskerar fortfarande att förlora sina jobb och sin trygghet. Kvalitén på lokalvården skulle bli sämre och notan för en utförsäljning hade blivit dyr för skattebetalarna, med tanke på hur effektiv kommunens städverksamhet är i dag. Därför hade vi hoppats kunna stoppa motionerna under fullmäktige. Men vi ger inte upp,…

Läs mer

Alla anställda ska ha tillgång till avgiftsfritt kaffe och te på arbetstid i Umeå kommun

Alla som arbetar i Umeå kommun behövs för att våra verksamheter ska fungera och kunna leverera en god vård, skola, omsorg och service till medborgarna. Därför tycker vi socialdemokrater att det är viktigt att alla anställda visas uppskattning på lika villkor, oavsett om man är vårdbiträde, anläggningsarbetare, lärare, planarkitekt eller kommunjurist. Därför föreslår Socialdemokraterna nu att kaffe och te ska vara avgiftsfritt på arbetstid för alla anställda i Umeå kommun.

Många anställda har påtalat att det finns orättvisa skillnader i arbetsvillkor och personalförmåner i Umeå kommun. Det är inte acceptabelt. Därför har vi socialdemokrater tagit initiativ i personalnämnden till en total genomlysning av arbetsvillkor vad gäller arbetskläder, arbetsverktyg och olika personalförmåner som finns i Umeå kommun. Utredningen kommer att redovisas för personalnämnden under våren. Men…

Läs mer
Nu drar vi igång IDÉFORUM igen, denna gång i digital form. Vi kommer att genomföra 4 kvällsmöten under vintern/våren med lite olika teman. id varje möte har vi någon eller några inledare, därefter blir det diskussion och tankeutbyte. Diskussionen ska i förlängningen leda till någon form av handling.

Första träffen äger rum; Tisdag 16 februari kl 18.30 – 20.00 Möteslänk: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/83116694264 Första mötet som inleds av Thomas Wennström kommer att handla om vad vi kan lära oss av den politiska utvecklingen i USA där faktiskt 74 miljoner amerikaner röstade på Donald Trump. Vilka slutsatser kan vi i Sverige/Umeå dra av det som hänt…

Läs mer

Lista: vidtagna åtgärder för att stötta Umeås företag under coronakrisen.

Pandemin är inte över och innebär fortsatt stora ansträngningar på samhället. Högsta prioritet under pandemin har för oss socialdemokrater varit att samhället skyddar människors liv och hälsa samt ser till att välfärden klarar sitt uppdrag i dessa svåra tider. Men för att samhället ska fungera även efter pandemin måste vi också vidta åtgärder för att skydda ekonomin, företagandet, tryggheten, jobben, civilsamhället, idrottslivet och kulturen. 

De ekonomiska skadeverkningarna av krisen är långtgående. Regeringen har därför sjösatt omfattande stödåtgärder för att bromsa arbetslösheten och ge företagen större möjligheter att ta sig igenom krisen. Lokalt har vi tagit initiativ till ett stort antal stödåtgärder som sedan genomförts av Umeå kommun under 2021. Bland de åtgärder som vidtagits under 2021 för att skydda…

Läs mer

Socialdemokraterna föreslår fortsatt avgiftsbefrielse för uteserveringar och torghandel i Umeå kommun

Pandemin är inte över. Högsta prioritet är fortsatt att värna människors liv och hälsa och att se till att välfärden fortsätter att fungera. Men vi måste också agera för att lindra coronakrisens effekter på företagande, jobb och samhället i övrigt. Därför föreslår Socialdemokraterna i Umeå en förlängning av stödåtgärder till näringslivet. I dag

Vår uppfattning är att det finns ett fortsatt behov av stöd till näringsliv, föreningsliv och andra för vårt samhälle viktiga aktörer som drabbats hårt av coronakrisen. Därför kommer vi att fortsätta föreslå stödåtgärder tills dess att vaccinationerna leder till att samhället kan öppnas upp igen.  säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande. Socialdemokraterna i Umeå kommer…

Läs mer

Umeå S kvinnoklubb har beslutat att starta ett Nationellt upprop mot SD fram till och med valet 2022

Umeå S kvinnoklubb har beslutat att starta ett Nationellt upprop mot SD fram till och med valet 2022. Syfte: Belysa och syna SDs politik och tydliggöra att SD är ett odemokratiskt och rasistiskt parti. Metod: Identifiera specifika politikområden där vi granskar och synar deras politik. Sen drar vi paralleller till hur andra partier närmar och sig…

Läs mer

Policy för hantering av kommentarer i sociala medier

Socialdemokraterna i Umeå finns på Facebook. Där samlar vi inlägg från rörelsens alla hörn, så att du kan se vad vi håller på med, och vad vi vill göra för att bygga ett starkare samhälle i Umeå och Sverige. Facebooksidan administreras av anställda och förtroendevalda för Socialdemokraterna i Umeå. Systemoperatörer är Robin Enander och Jennifer…

Läs mer
facebook Twitter Email