Representantskapsmöte

Umeå arbetarekommun bjuder in till repskapsmöte måndag den 20 maj kl 18.30-21.00 på Umeå Folkets hus, PB salen.

Tema: Kommunens budget 
Hans Lindberg och Janet Ågren

Punkter på dagordningen

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer

a) Mötessekreterare

b) justerare tillika rösträknare

3. Ombudsupprop

4. Inbjuden gäst(10 minuter)

5. Budgetförslag kommunen(inklusive fika 20 minuter)

6. Övriga frågor

7. Mötets avslutande

Mötet är pappersfritt och varje ledamot ansvarar för att själv ta med sig ev handlingar.
Önskar du handlingar utskrivna innan representantskapsmötet kontakta då expeditionen
så ordnar vi det tfn 156595 eller e-post expen@umesosse.se 

facebook Twitter Email