Öppet möte om planering och genomförande
för boende och förskolor/grundskolor
i Hörnefors kommundel

Tisdagen den 8 november kl 19.00 i Kempesalen, Centrumhuset Hornet, Hörnefors hålls ett öppet möte om planering och genomförande för boende och förskolor/grundskolor i Hörnefors kommundel.Moa Brydsten (S) Ordförande i…

Läs mer

Kunskap är makt! Program för höstens och vinterns studiecirklar.

Under hösten och vintern erbjuder Umeå Socialdemokratiska Arbetarekommun möjligheter för medlemmar att bilda sig, vidga sina kunskaper och vässa sina färdigheter i ett antal studiecirklar. Dessa cirklar utgår från högaktuellt studiematerial och behandlar bland annat kriget i Ukraina, välfärdsfrågor och klassklyftor. En studiecirkel kommer även att tillägnas att vässa våra färdigheter vad gäller att skriva bra och övertygande motioner. Varmt välkommen att anmäla dig!

Umeå arbetarekommun bjuder in till studiecirklar hösten/vintern 2022/2023. Välkommen med din anmälan via denna länk: Studiecirklar i Umeå arbetarekommun och ABF Umeåregionens regi hösten/vintern 2022/23 (google.com) De områden som studiecirklarna…

Läs mer

Representantskapsmöte söndag den 6 november

Umeå Arbetarekommun bjuder in ombud och partimedlemmar till representantskapsmöte söndag 6 november kl 13.00 i Loke på Umeå Folkets hus. Tema: Fastställande av nomineringar till uppdrag i styrelser och nämnder…

Läs mer

Umeåpartier eniga om fördelning av poster och uppdrag inför kommande mandatperiod

Genom samtal med företrädare för politiska partier har ett antal överenskommelser ingåtts, vilka ger en god grund för politiska arbetet i Umeå kommun efter valet 2022.

”Umeå har gett oss ett valresultat. Partierna har efter valdagen fört samtal med varandra om hur resultatet ska omsättas i mandatfördelning till styrelser och nämnder. Nu har vi ett framförhandlat…

Läs mer

Tack för ert stöd – nu börjar det viktiga arbetet!

Socialdemokraterna ökade i valet till kommunfullmäktige i Umeå med 6 procentenheter. Detta ger oss kraft i att fortsätta med och höja ambitionerna i arbetet för ett tryggt och hållbart Umeå med en stark välfärd genom hela livet.

Tack till alla er som valarbetat, knackat dörr och delat material. Till dig som tagit diskussionerna vid fikabordet och med familjemedlemmar. Tack för att ni gör vår folkrörelse starkare och…

Läs mer

Program för Valvakan

Nedan hittar ni schemat för söndagens valvaka på Äpplet.

18:30 Garderoben öppnar 19:00 Insläpp 19:15 ca Andreas Lundgren håller ett välkomsttal och presenterar Peter V som kvällens toastmaster 19:30 Maten serveras 20:00 SVT:s sändning börjar – VALU presenteras 21:30 Insläpp för gäster som ätit annorstädes …

Läs mer

Stefan Löfven följde med oss för att samtala med umeborna!

I går kväll hade vi många viktiga samtal med umeborna tillsammans med Stefan Löfven. Rösta på Socialdemokraterna senast på söndag den 11 september! Foto: David Nordlund

Läs mer

Debatt: Fler jobb och bostäder i Umeå — inte skattesänkningar och utförsäljningar

Umeå behöver jobb, bostäder, stärkt kompetensförsörjning och attraktiva livsmiljöer i hela kommunen. Det skriver Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande vid Umeå kommun och Peter Vigren (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande vid Umeå kommun.

Vi går till val på en politik för fler jobb och bostäder och att detta ska gå hand i hand med den gröna omställningen. En stor utmaning för åren som kommer…

Läs mer

ÖPPET MÖTE. Aktuella frågor inom hälso- och sjukvården med regionråd Anna-Lena Danielsson (S)

Ämne:ÖPPET MöTE. Aktuella frågor inom hälso- och sjukvården med regionråd Anna-Lena Danielsson (S) Tjänstemannaföreningen inbjuder alla medlemmar inom Umeå Socialdemokratiska Arbetarekommun till öppet möte via zoom om aktuella frågor inom hälso-och…

Läs mer

Mahmoud: ”Lägg din röst för en solidarisk och jämlik sjukvård och äldreomsorg!”

Umeå och Västerbotten står inför ett viktigt vägval. Ska vi fortsätta rusta välfärden - inte minst sjukvården och äldreomsorgen - med bättre villkor för personalen och en mer jämlik och tillgänglig vård och omsorg? Eller ska vi sänka skatten och sälja ut det gemensamma till privata vinstintressen? Hör vår medlem och regionkandidat Mahmoud Al Turk berätta mer i klippen nedan om varför han är socialdemokrat och varför du borde rösta på Socialdemokraterna.
Läs mer
facebook Twitter Email