Rädda välfärden!

Läget för välfärden är akut och svårare än på väldigt länge. Samtidigt förvärrar regeringen situationen genom att kraftigt underfinansiera välfärden för att kunna sänka skatten för höginkomsttagare. Regeringen lägger inflationsbekämpningen på skola, vård och omsorg och i förlängningen våra barn och äldre. Detta får konsekvenser, även för Umeå. Vi behöver bli fler som tar strid för att välfärden ska utvecklas - inte avvecklas!

Efter 17 år med högermajoritet i riksdagen och en rad skattesänkningar har staten 300 miljarder mindre per år till välfärden. Samtidigt fortsätter staten att skjuta över fler och fler uppgifter till kommunerna och högerregeringen bryter S-regeringens trend mot starkare finansiering av välfärden för att istället prioritera skattesänkningar för höginkomsttagare.

Kommande år växer också behoven i skola, vård och omsorg hela Sverige. Fler barn behöver skola och andelen äldre ökar. Samtidigt som de som arbetar och betalar skatt minskar som andel av befolkningen och regeringen minskar arbetskraftsinvandringen och hotar med att utvisa människor som jobbat och betalat skatt under lång tid i Sverige.

Vi går nu in i en lågkonjunktur. Inflationen driver upp kostnaderna för kommunens pensioner med 200 miljoner. Inför 2024 drar regeringen in statsbidragen för äldreomsorgen och vuxenutbildningen. Samtidigt som regeringen sänker skatten med 13 miljarder väljer man att underfinansiera välfärden med 34 miljarder i förhållande till vad som hade behövts bara för att upprätthålla nivåerna innan kostnadskrisen.

Vad gör Socialdemokraterna i Umeå?

2021-2022 gjorde vi stora överskott i Umeå till följd av pandemibidrag och att Stornorrfors gjorde rekordvinst. Men vi kan inte bygga ut driften av välfärden (till exempel anställa mer personal) med pengar som inte återkommer varje år.

För att överskottet ändå ska gå till välfärden betalade vi av på kommunens pensions- och låneskuld, för att minska våra räntor med 30-40 miljoner per år framåt. Vi fyllde kommunens reserv, för att vi inte ska tvingas skära ner om skatteintäkterna till skola och omsorg minskar under lågkonjunkturen. Budgeten för 2024 är helt utan marginaler, till en hög risk.Pengarna till social- och skolnämnderna har ökats med nästan en halv miljard.

Det räcker ändå inte. Under de här åren har de flesta kommuner inte de intäkter som krävs. Det som krävs är en majoritet i riksdagen som röstar igenom reformer för välfärdens finansiering igen.

Kom och diskutera vårt budgetförslag för Umeå kommun!

Har du frågor och vill diskutera budgeten med den socialdemokratiska kommunledningen? Kom till ABF Umeåregionen den 15/6 kl. 18.30.

2026 måste vi vara fler som driver på för välfärd framför skattesänkningar. Skanna QR-koden för att gå med i Socialdemokraterna i Umeå! Du kan också besöka socialdemokraterna.se/bli-medlem eller kontakta oss för mer information och hjälp.

facebook Twitter Email