Mariehems S-förening

Mariehems socialdemokratiska förening grundades 1974 och är verksam inom stadsdelarna, Mariehem, Marieberg, Marielund och Nydalahöjd i Umeås nord östra stadsdelar. Vi arrangerar cirka 8 medlemsmöten per år och genomför också stadsdelsvandringar inom området.

Eftersom vi är en stadsdelsförening har vi stort fokus på närområdet och följer särskilt infrastruktur då området är ett av Umeå mer expansiva. Vi engagerar oss också självklart i frågor som rör skolan och andra sociala frågor.

Vi har bland annat bidragit till att Nydalasjön och dess närområde bevaras som värdefullt rekreations- och friluftsområde, och när förslag om bussgata genom våra bostadsområden dök upp skapade vi opinion som hindrade det. Föreningen har även tagit fram ett lokalt utvecklingsprogram.

Vi har ordnat studiecirklar som ”Vad är socialdemokrati?” och ”Framtidens Marieområden” och bidragit i cirkeln ”Mariehems historia”. Föreningen är också aktiv i det lokala församlingsrådet där vi har fokus på barn och unga.

På Mariastasdelarna ligger Umeås vattentorn, byggt 1965, och det är vår profilbild – för då vet alla var man befinner sig geografiskt. Som kuriosa kan nämnas att vattentornet är drygt 52 meter högt och beläget på en av Umeås högsta platser. Källa: Wikipedia.

Följ oss gärna på Facebook via denna länk. Eller sök på Facebook på Socialdemokraterna på Mariehem, Umeå.

Vill du engagera dig i Mariehems S-förening?

Engagera dig du också!

För ett tryggt, hållbart och jämlikt Umeå. Ett starkare samhälle med kraft att ta itu med samhällsproblemen. Du behövs!

“Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det.”

– Olof palme

Har du frågor om det som står på denna sida eller vill rapportera ett fel?

Do you need further information in English?

Click on the link below for more resources in English and contact us in need of further assistance.

facebook Twitter Email