Tomtebo-Innertavle S-förening

Tomtebo-Innertavle S-förening bildades då bostadsområdet byggdes. Många av de ursprungliga medlemmarna har idag flyttat från området men en kärna av det gamla gardet återfinns ännu. Från att ha varit en vilande förening i början av 2010-talet har vi idag växt till fler än 30 medlemmar.

Vi har varit med och drivit frågor som en hållbar stadsplanering för det nya Tomtebo Strand och förlängd busslinje till Tavleliden. Vi fortsätter även arbeta med att Tomtebo ska bli en levande stadsdel med god service som behåller sin fantastiska anknytning till natur och grönområden. 

Kontakt

Du kommer i kontakt med föreningen via e-postadressen: TomteboS@outlook.com

Föreningen finns också på Facebook via denna länk.

Vill du engagera dig i Tomtebo-Innertavle S-förening?

Senaste nytt med Tomtebo-Innertavle S-förening

Öppet möte (digitalt): kulturlivet på Tomtebo

De närmaste åren kommer Tomtebo växa med nya stadsdelar som Tomtebo Strand och Tomtebogård samt byggandet av nya Carlslundskolan. Vi

Öppet möte: trafiklösningar på Tomtebo

De senaste åren har Tomtebo växt i invånarantal och fler bostäder planeras i nya Tomtebo strand och Tomtebogård.  Tomtebo-Innertavle Socialdemokratiska

Engagera dig du också!

För ett tryggt, hållbart och jämlikt Umeå. Ett starkare samhälle med kraft att ta itu med samhällsproblemen. Du behövs!

“Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det.”

– Olof palme

Har du frågor om det som står på denna sida eller vill rapportera ett fel?

Do you need further information in English?

Click on the link below for more resources in English and contact us in need of further assistance.

facebook Twitter Email