Öppet möte: trafiklösningar på Tomtebo

Tomtebo-Innertavle socialdemokratiska förening bjuder in allmänheten till ett samtal om trafiklösningar på Tomtebo den 27/4 kl 18:30 i Sjöfruskolans matsal.

De senaste åren har Tomtebo växt i invånarantal och fler bostäder planeras i nya Tomtebo strand och Tomtebogård. 

Tomtebo-Innertavle Socialdemokratiska förening bjuder in alla i området till ett samtal om trafiksituationen längs Tomtebovägen och framtiden för busslinjer till Tomtebo.

Under kvällen berörs också förlängningen av Malmvägen och den nya bussgatan i detaljplanen för Tomtebo strand. 

Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande vid Umeå kommun, medverkar vid mötet tillsammans med tjänstepersonerna Marie Frostvinge och Hanna Ahnlund från gator och parker vid Umeå kommun, för att svara på frågor och ta del av dina tankar och synpunkter. 

Varmt välkomna!

facebook Twitter Email