Öppet möte (digitalt): kulturlivet på Tomtebo

De närmaste åren kommer Tomtebo växa med nya stadsdelar som Tomtebo Strand och Tomtebogård samt byggandet av nya Carlslundskolan.

Vi vill bjuda in alla i området till ett digitalt möte om vad det innebär för möjligheter till kulturliv på Tomtebo.

Några särskilda teman är

  • Nydalasjöns stugor som föreningslokaler,
  • Carlslundskolan som rekreationsplats och
  • mötesplatser i de nya stadsdelarna.

Vi har bjudit in Helena Smith (S), ordförande kulturnämnden, för att svara på frågor och diskutera hur vi som boende i området kan stärka tillgången till kulturliv.

facebook Twitter Email