Gamla Gardets S-förening

Gamla Gardets S-förening organiserar seniora partimedlemmar i Umeå, med sociala sammankomster, diskussioner, opinionsbildning och studieverksamhet - med mera. Det är en aktiv och vital förening som visar att stigande ålder inte betyder att engagemang och brinnande intresse för samhällsförändring avtar. Föreningen har varit verksam i över 20 år. Föreningen har till dags dato över 70 medlemmar.
Kontakt

Nuvarande ordförande för föreningen är Kurt-Åke Sjöström. Han nås på e-post: kurtake49@gmail.com

Föreningen har också en Facebookgrupp för diskussion, kontakt och informationsspridning. Du hittar den via denna länk.

Vad gör Gamla Gardets S-förening?
  • Anordnar studiecirklar, som alla medlemmar inbjuds till.
  • Engagerar oss i aktuella politiska frågor genom opinionsbildning.
  • Arbetar för att äldres representation i politiska organ på alla nivåer ska öka.
  • Medverkar på Seniormässan.
  • Skriver motioner för att påverka den lokala och nationella politiken.
  • Möten för medlemmar ett antal ggr/år med ämnen som berör, sjukvård och äldreomsorg, pensioner, digitaliseringen i vårt samhälle, boendeformer för äldre, aktuella politiska frågor mm.
  • Engagerar medlemmar i aktuella politiska frågor genom opinionsbildning.
  • Arbetar för att äldres representation i politiska organ på alla nivåer ska öka.
  • Medverkar på Seniormässan.
Nätverk för äldre partimedlemmar i Västerbotten

Gamla Gardets S-förening håller på att organisera ett nätverk för äldre partimedlemmar i Västerbotten. I dagsläget finns medlemmar från Lycksele, Storuman, Norsjö och Umeå med i nätverket. Idén bakom att bilda ett nätverk för äldre är att skapa en möjlighet för äldre till ökat deltagande i den samhällspolitiska diskussionen. Med sikte på frågor som berör den lite äldre generationen i länet. Tanken är också att öka de äldres inflytande i politiken och i det socialdemokratiska partiet genom att fler individer kan delta i olika typer av breda diskussioner med länet som plattform. Syftet är också att hjälpa varandra med motioner och debattinlägg. 

Vill du engagera dig i Gamla Gardets S-förening?

Senaste nytt med Gamla Gardets S-förening

Ny S-podd startar i Umeå!

·
Initiativtagare till podden är den socialdemokratiska föreningen Gamla Gardet i Umeå och podden kommer att ledas av det tidigare kommunalrådet

Öppet möte: Framtidens äldreomsorg.

Nu när vi äntligen kan träffas fysiskt så vill vi bjuda in dig till ett öppet möte (alla är välkomna)ONSDAG

Engagera dig du också!

För ett tryggt, hållbart och jämlikt Umeå. Ett starkare samhälle med kraft att ta itu med samhällsproblemen. Du behövs!

“Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det.”

– Olof palme

Har du frågor om det som står på denna sida eller vill rapportera ett fel?

Do you need further information in English?

Click on the link below for more resources in English and contact us in need of further assistance.

facebook Twitter Email