Kommunfullmäktige

Sedan valet 2022 representeras de väljare som röstade på Socialdemokraterna (36,5 %) av 24 ledamöter i kommunfullmäktige. Totalt har kommunfullmäktige i Umeå 65 ledamöter. Utöver dessa 24 ledamöter finns ett antal ersättare som tjänstgör när ordinarie ledamöter har förhinder eller som tillträder som ordinarie ledamöter om en ordinarie ledamot avgår under mandatperioden.

Kommunfullmäktiges ordförande
Marie-Louise Rönnmark (S) Foto: David Nordlund

Senaste nytt om kommunfullmäktige och våra kommunfullmäktigeledamöter

facebook Twitter Email