Christina Bernhardsson

tekniska nämndens ordförande

Foto: David Nordlund

Namn: Christina Bernhardsson (kallas oftast Kicki)

Kontakt: christina.bernhardsson@umea.se
090 – 161172 eller 070 – 622 04 22

Födelseår: 1965

Facklig tillhörighet: Kommunal

Yrke: Gipstekniker

Personlig presentation:

Jag är utbildad undersköterska, sedan 2005 arbetat på ortopedmottagningen som Gipstekniker som är ett stimulerande jobb och ger påtagliga resultat i det man gör.

Jag har i hela mitt vuxna liv varit intresserad av samhällsfrågor och vart engagerad fackligt. Där växte min insikt om att det finns ett stort behov i att lyfta vanliga löntagares intressen i det politiska arbetet.
Har varit fritidspolitiker i flera nämnder under åren, bla socialnämnden, fritidsnämnden, valnämnden, varit ordförande i jämställdhetsutskottet och även tidigare suttit med i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Har försökt att komma och gå i politikens och byta inriktningar.

Har fastnat för tekniska nämnden vilken har en central roll för att forma ett tryggt Umeå präglat av öppenhet och tillit. Den nämndens ansvarsområde är umebornas synliga rum: gator & parker, fastigheter, måltider, IT, städ och service till alla övriga nämnders verksamheter.

Samhällsbyggnadsfrågorna är oerhört påtagliga för människor. Vårt uppdrag måste vara att göra vardagslivet enklare, tryggare och mer hållbart för medborgarna. För att möta klimatkrisen måste vi fortsätta bygga vår stad på ett smart sätt. Jag vill att vi fortsätter premiera hållbara resor och satsningar på att få ännu fler människor att använda sig av cykeln i större utsträckning. Det är bra för folkhälsan, miljön och framkomligheten.”

Vill vara med och utveckla Umeå kommun till att vara en plats som är hållbar och jämställd, ger goda levnadsmöjligheter för barn, ung och vuxen på alla sätt.

Uppdrag:

Kommunfullmäktigeledamot, ordförande tekniska nämnden vid Umeå kommun, ersättare i kommunstyrelsen samt hållbarhetsutskottet, Umeå kommun, ledamot i Umebrå och funktionshinderrådet. Härutöver ordförande för Svenska cykelstäder.

Intressen:

Älskar att resa och uppleva nya miljöer, kulturer och få träffa nya människor. Har dyk certifikat som borde nyttjas mera men vill nu bara vara i varma vatten. Har en liten röd stuga i skogen vid havet som jag njuter tallarnas sång i. Umgås med vänner och läsa bra böcker är aldrig fel. Sen  nån gång då å då kan det bli en logdans på sommaren.

Läs mer om Christina Bernhardsson


Prenumerera på nyheter från oss

Prenumerera på nyheter från Socialdemokraterna i Umeå genom att fylla i din e-post nedan. Du får sedan ett mail där du måste godkänna prenumerationen.


Engagera dig du också!

För ett tryggt, hållbart och jämlikt Umeå. Ett starkare samhälle med kraft att ta itu med samhällsproblemen. Du behövs!

Har du frågor om det som står på denna sida eller vill rapportera ett fel?

  • Använd kontaktformuläret längst upp på denna sida.

Do you need further information in English?

Click on the link below for more resources in English and contact us in need of further assistance.

Våra sociala medie-kanaler

Dela den här sidan

facebook Twitter Email