“Jag engagerade mig i (S) för att partiet byggt välstånd och utveckling på ett sätt där alla, oavsett klass, fått ta del av det.”

Lena Karlsson Engman (S) är tekniska nämndens ordförande vid Umeå kommun. Hon har varit heltidspolitiker sedan 2015 men har större delen av sitt liv varit verksam som kemist med mer än 30 års arbete på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Varför engagerade du dig i Socialdemokraterna, Lena?

– För mig har Socialdemokratin alltid varit det givna valet. Ett parti som har förmåga att skapa välstånd och utveckling och ge alla, oavsett klass, möjlighet att vara en del av den.

Vilka är dina hjärtefrågor i politiken?

– Jag är väldigt intresserad av samhällsbyggnadsfrågor. Fokus ligger på hur vi på ett hållbart sätt planerar och bygger trafiklösningar samt att det offentliga rummet görs attraktivt och tillgängligt för så många som möjligt.

Läs, se och hör mer om Lena här: https://umesosse.se/…/namndsordfo…/lena-karlsson-engman/

facebook Twitter Email