Christina vill bidra till ett tryggt, jämställt och jämlikt Umeå

Christina kommer ursprungligen från Ramsele i Vindelns kommun och flyttade till Umeå för att gå gymnasiet. Numer huserar hon Väst på stan – när hon inte vistas i sin stuga utanför Ånäset.

Christina har varit yrkesverksam i hälso- och sjukvården under merparten av sitt liv. Efter gymnasiet jobbade hon länge som undersköterska i akutsjukvården. Nu är hon verksam som gipstekniker på ortopedmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus, ett arbete som hon nu tagit tjänstledigt från för att fullfölja uppdraget som nämndsordförande.

I själ och hjärta är Christina en nyfiken och kunskapstörstig person som vid sidan av arbetet läst kurser vid Umeå universitet i bland annat statsvetenskap, nationalekonomi, u-landsmedicin och kulturgeografi.

Hennes politiska engagemang tog form via den fackliga organiseringen. Där växte insikten om att det fanns ett stort värde i att lyfta vanligt folks och löntagares intressen även i det politiska arbetet. Hon har därefter varit politiskt aktiv sedan slutet på 1980 talet i olika kommunala nämnder och vid sidan av detta varit fackligt förtroendevald, arbetsplatsombud och haft styrelseuppdrag för Kommunal i många år.

Christina ser att tekniska nämnden har en central roll för att forma ett tryggt Umeå präglat av öppenhet och tillit. Hon säger:

”Samhällsbyggnadsfrågorna är oerhört påtagliga för människor. Vårt uppdrag måste vara att göra vardagslivet enklare, tryggare och mer hållbart för medborgarna. Något av det viktigaste vi gör är att bygga och behålla det gemensamma rummet, på ett sätt där vi tillsammans tar ansvar och främjar öppenhet, tillit och trygghet. Trygga miljöer för kvinnor och barn ger alla ett bra offentligt livsrum.”

Tekniska nämndens ansvarsområde är också betydelsefullt för att möta klimatkrisen och värna miljön, säger hon och tillägger:

”För att möta klimatkrisen måste vi fortsätta bygga vår stad på ett smart sätt. Jag vill att vi fortsätter premiera hållbara resor och satsningar på att få ännu fler människor att använda sig av cykeln i större utsträckning. Det är bra för folkhälsan, miljön och framkomligheten.”

facebook Twitter Email