Undersköterskan som brinner för jämställdhet

Charlotta Westerlund jobbar som undersköterska i äldreomsorgen. Hon älskar sitt jobb och hämtar kraft till sitt politiska engagemang ur vardagen på arbetet.

Hon säger: “Sverige och Umeå är bra att växa upp och leva i. Men vi har mycket kvar att göra för att stärka välfärden, inte minst äldreomsorgen, Sverige kan bättre!”.

Charlotta är ordförande för Umeå kommuns jämställdhetsutskott. Hon berättar att hon brinner för

“barn och unga vuxnas rätt till en jämlik och jämställd start i livet och att de får utvecklas som individer oberoende vilket kön. Att flickor lyfts fram från tidig ålder och tillåts ta plats.”

Hon tillägger också att:

“äldrefrågor är väldigt viktiga att lyfta fram i jämställdhetsarbetet. Vi får inte glömma att bara för att en person blir pensionär så slutar inte förtryck och våld mot kvinnor.”

Läs, se och hör mer om Charlotta via denna länk.

facebook Twitter Email