Hans träffade medborgare på Teg: “Vi var eniga om att samhället måste rustas, tryggt och hållbart”

Under onsdagen den 11 maj träffade kommunalrådet Hans Lindberg (S) medborgare på ett öppet lunchmöte på Nybro konditori på Teg i Umeå. Så här beskriver han mötet.

I onsdags hade jag den stora förmånen att besöka trevliga Nybro Konditori på Teg för ett öppet möte med de medborgare som kom. Det blev bra samtal som spände över en rad områden. Vi lunchad, drack kaffe och pratade om alltifrån NATO, samhällets beredskap för kriser och konflikter, hur vi satsar på ett tryggt och säkert Teg och Umeå och hur framtidens Teg ska utvecklas med fler bostäder, grönska och trivsel.

Skola, vård och omsorg måste sättas först och det måste vara slut med miljarder i privata vinster på pengar som ska gå till äldre, patienter och elever.

– Hans Lindberg (S)

Det jag ville förmedla till de närvarande spänner över alla de områden vi berörde. Vi behöver rusta samhället. Vi behöver ett samhälle som håller ihop där vi avsätter de resurser som krävs för att Umeå och Sverige ska utvecklas tryggt och hållbart. Skola, vård och omsorg måste sättas först och det måste vara slut med miljarder i privata vinster på pengar som ska gå till äldre, patienter och elever. Det måste också vara slut på skattesänkningar för de som har mest – pengarna behövs till polisen, skolan, vården och omsorgen. Därför är valet i höst oerhört viktigt. Vi behöver ett starkare mandat för att kunna genomföra de stora reformer Umeå och Sverige behöver.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande vid Umeå kommun

facebook Twitter Email