SD och regeringen tvingar fram nedskärningar i välfärden

Vi säger nej till en politik som omfördelar pengar från arbetare, äldre och barn till höginkomsttagare och riskkapitalbolag. Det skriver våra företrädare i äldrenämnden tillsammans med miljöpartiets företrädare, i en debattartikel i Västerbottens-Kuriren.

Debattartikeln publicerades i Västerbottens-Kuriren den 4 maj 2023. Du kan läsa den i VK via denna länk (öppnas i ny flik).

När Umeå kommun nu går in i årets budgetprocess blir det uppenbart för alla att vi lever i nya tider, där sittande regering avvecklar både välfärdssatsningar och arbetsmarknadspolitik med allvarliga konsekvenser för personalförsörjning och verksamhet i skola, vård och omsorg.

Vid äldrenämndens sammanträde i mars behandlades budgetförutsättningarna för 2024. I underlaget framkom, svart på vitt, den drastiska skillnaden mellan den tidigare regeringens och den nya SD-styrda regeringens politik när det kommer till äldreomsorgen. Bara i Umeå innebär den nya regeringens politik, som den lagts fast i höstbudgeten, att cirka 100 miljoner kronor försvinner i ett slag från äldreomsorgen. Samtidigt ökar behoven och det hade behövts fortsatta satsningar utöver de den SD-styrda regeringen nu tar bort.

Regeringen hade en chans att tänka om och göra rätt i vårändringsbudgeten, som presenterades nyligen. Utfallet blev dock värre än vad vi hade kunnat föreställa oss. SD, M, L och KD håller fast vid nedskärningspolitiken. Inte ett öre mer till välfärden för att klara krisen och det vi noterade i mars står fast; bara i Umeå förlorar äldreomsorgen 100 miljoner till följd av regeringens politik.

För att sätta det i perspektiv så motsvarar 100 miljoner kostnaden för omkring 200 heltidsanställda undersköterskor. Med vårändringsbudgeten kom alltså det slutliga svaret: att äldre, barn, sjuka och arbetare kommer att få ta smällen för regeringens politik, en politik som nu tvingar kommuner och regioner i hela landet till nedskärningar.

Som om detta inte vore nog har regeringen också aviserat att de vill snabbutreda och därefter införa en ”skattebroms”. Det är en omskrivning för vad som i realiteten är en statlig straffskatt riktad mot kommuner och regioner som tvingas höja skatten när staten inte tar sitt ansvar.

I praktiken innebär detta att regeringen tvingar fram nedskärningar. Först underfinansierar man välfärden och sedan inför man ekonomiska sanktioner mot de kommuner som ser det som nödvändigt att skydda välfärden eller måste höja skatten för att klara de mest grundläggande välfärdsbehoven.

Kommuner och regioner kan förhålla sig till resursbrist på två sätt. Antingen kan man öka intäkterna eller minska utgifterna. Att minska utgifterna innebär i det hårt pressade läge som råder att välfärden oundvikligen tar stryk.

Det finns inget överflöd att ta av. Och för många kommuner innebär statens nedskärningar på statsbidragen till välfärden att man hamnar i riskzonen för att inte ens kunna klara en lägsta anständig nivå. Det gäller inte minst inlandskommuner i Västerbotten med en åldrande befolkning. När dessa ändå riskerar att bli tvungna höja skatten för att klara den lagstadgade verksamheten, kommer alltså regeringen att konfiskera en del av intäktsökningen genom en straffskatt (”skattebroms”).

Detta får till följd att finansminister Elisabeth Svantesson (M) framöver sannolikt kommer att finansiera skattesänkningar för höginkomsttagare i storstadsregionerna med pengar som plockats in genom en statlig straffbeskattning av industriarbetare och undersköterskor i norra Sverige.

Den som fortfarande hade några tvivel har nu fått dessa undanröjda. SD och regeringen kommer inte att prioritera en jämlik skola, vård och äldreomsorg. De vill snarare montera ned välfärden och därmed tvinga fram privatiseringar och försäkringslösningar som ger höginkomsttagare gräddfiler till god vård och omsorg.

Vårt Sverige kan bättre. En jämlik välfärd för alla måste sättas först och staten måste ta ett större ansvar för välfärdens finansiering. Särskilt i kristider. Vi säger därför nej till en politik som omfördelar pengar från arbetare, äldre och barn till höginkomsttagare och riskkapitalbolag.

Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande Umeå kommun

Annelie Hägglund (Mp), ledamot i äldrenämnden

Robin Enander (S), ledamot i äldrenämnden

Anneli Andersson (S), ledamot i äldrenämnden

Fredrik Valham (S), ledamot i äldrenämnden

Jennifer Kungsman (S), ledamot i äldrenämnden

Ronny Kassman (S), ersättare i äldrenämnden

Anneli Jonsson (S), ersättare i äldrenämnden

Saleh Saleh (S), ersättare i äldrenämnden

Ewa Ögren (S), tillträdande ersättare i äldrenämnden

facebook Twitter Email