Regeringen monterar ned äldreomsorgen och förvärrar arbetskraftsbristen

I äldreminister Anna Tenjes (M) replik till oss framkommer en milsvid klyfta mellan, å ena sidan, den verklighet vi förtroendevalda i äldrenämnderna runtom i landet – och inte minst våra medarbetare i äldreomsorgen – upplever och, å andra sidan, regeringens syn på sakernas tillstånd.

Det skriver S-gruppen i äldrenämnden vid Umeå Kommun i en slutreplik i Folkbladet. Läs resten av texten via denna länk (öppnas i ny flik) eller nedan.

Inför höstbudgeten hade Sveriges kommuner och regioner (SKR) klargjort att det behövs minst 20 miljarder i generella statsbidrag år 2023 för att förhindra uppsägningar och nedskärningar i skola, vård och omsorg. 

De närmaste åren behövs omkring 40 miljarder. Regeringen tillförde 6 miljarder i generella statsbidrag, men tog samtidigt bort ett stort antal satsningar på bland annat äldreomsorgen efter år 2023. 

Samtidigt sänkte regeringen skatten för höginkomsttagare till en kostnad om 13 miljarder bara under 2023. Storleksförhållandena talar sitt tydliga språk. Så ser regeringens och SD:s prioriteringar ut.

Samtidigt sänkte regeringen skatten för höginkomsttagare till en kostnad om 13 miljarder bara under 2023. Storleksförhållandena talar sitt tydliga språk. Så ser regeringens och SD:s prioriteringar ut.

I Socialdemokraternas budgetmotion i riksdagen avsattes 12 miljarder i generella statsbidrag och både äldreomsorgssatsningarna och satsningarna på vuxenutbildningen som infördes under pandemin förlängdes. 

Äldreministerns jämförelse med nivåerna innan pandemin är därför inget annat än ett sätt att frånsäga sig ansvar för den nya kris vi befinner oss i och som kräver fortsatta satsningar.

Äldreministerns bristande markkontakt blir också tydlig när hon marknadsför språkkrav som en av de främsta lösningarna på arbetskraftsbristen. 

Givetvis ska personalen i äldreomsorgen ha adekvata språkkunskaper och det har kommunerna jobbat idogt med, bland annat med hjälp av de äldreomsorgssatsningarna som den nya regeringen tar bort. 

Men språkkrav löser inte den alarmerande bristen på folk som kan jobba i äldreomsorgen.

Tillsammans med Sverigedemokraterna vill regeringen, enligt Tidöavtalet, genomföra en retroaktiv omvandling av permanenta uppehållstillstånd till temporära uppehållstillstånd. 

Det riskerar att leda till att hundratals medarbetare bara i Umeå kommun – som jobbat och betalat skatt under lång tid och som behärskar språket – riskerar att utvisas till länder de inte kallat sitt hem på många år. 

Det drabbar framförallt de grupper som inte har en månadslön över cirka 33 000 kr och därmed inte kan få arbetstillstånd. Alltså strängt taget alla som jobbar som vårdbiträden och undersköterskor. 

Regeringen nöjer sig inte med att vara passiva inför arbetskraftsbristen, de agerar även aktivt för att minska tillgången till arbetskraft och utvisa värdefulla medarbetare.

Regeringen nöjer sig inte med att vara passiva inför arbetskraftsbristen, de agerar även aktivt för att minska tillgången till arbetskraft och utvisa värdefulla medarbetare.

Umeå kommun har 12 000 anställda och kommer de närmaste 10 åren behöva göra cirka 9 000 nyanställningar. Inte ens om all tillgänglig arbetskraft skulle destineras till Umeå kommun skulle det räcka. 

Och kommunen är såklart inte den enda arbetsgivaren som har ett oundgängligt behov av fler medarbetare. Tillväxten i vårt expansiva näringsliv och växande gröna industrier bromsas av arbetskraftsbristen, med vikande skatteunderlag som följd. Detta kommer i sin tur att förvärra resursbristen i bland annat äldreomsorgen ytterligare.

Vi vet dock att en annan väg är möjlig, om man vågar prioritera äldreomsorgen framför ökade klyftor, skattesänkningar för högavlönade och ytterligare skattelättnader för det ökande antalet miljardärer i Sverige.

Men äldreministerns replik är i vart fall klargörande i någon mån. Den bekräftar att regeringen åtminstone inom överskådlig tid kommer att fortsätta blunda för problemen. 

Vi vet dock att en annan väg är möjlig, om man vågar prioritera äldreomsorgen framför ökade klyftor, skattesänkningar för högavlönade och ytterligare skattelättnader för det ökande antalet miljardärer i Sverige.

Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande Umeå kommun

Robin Enander (S), ledamot i äldrenämnden

Anneli Andersson (S), ledamot i äldrenämnden

Fredrik Valham (S), ledamot i äldrenämnden

Jennifer Kungsman (S), ledamot i äldrenämnden

Ronny Kassman (S), ersättare i äldrenämnden

Anneli Jonsson (S), ersättare i äldrenämnden

Saleh Saleh (S), ersättare i äldrenämnden

Ewa Ögren (S), tillträdande ersättare i äldrenämnden

facebook Twitter Email