Framåt för grön industri och nya gröna jobb i Umeå!

När Umeå tar täten i klimatomställningen och bygger framtidens infrastruktur skapas förutsättningar för nya gröna jobb!

Vår utgångspunkt är att Umeå kommun ska arbeta aktivt för att bygga framtidens infrastruktur och bereda plats för gröna investeringar som skapar jobb, utveckling och innovation.

Därför gick vi till val i september förra året på att fortsätta öka takten i klimatomställningen och skapa förutsättningar för ny grön industri och nya gröna jobb.

Den nya Kvarkenfärjan och byggandet av Norrbotniabanan är exempel på det aktiva förhållningssätt till samhällsbyggande som den socialdemokratiska politiken företräder i dessa frågor. Vi investerar i framtidens infrastruktur, vilket i sin tur banar väg för den gröna nyindustrialiseringen. Det är inte politiken som bygger industrierna, men politiken och samhället ansvarar för den fundamentala infrastruktur som är nödvändig för att skapa förutsättningar för investeringar och hållbar utveckling.

Vi har de senaste åren också förstärkt Umeå kommuns arbete med att ta fram byggklar mark med goda logistiklösningar och energiförsörjning för gröna industrietableringar. Detta möjliggjorde Komatsus investering i en ny, solenergiförsörjd fabrik på Klockarbäcken och nu ser vi ytterligare resultat av detta arbete.

Nu utvecklas planerna för ett världsledande centrum för grön innovation i Umeå under beteckningen Dåva Eco-Industrial park.

Där planeras bland annat för en ny fabrik som ska producera e-metanol av infångade utsläpp från fjärrvärmeverket.

Vid senaste kommunfullmäktige tillstyrkte vi också det förslag som tagits fram av Umeå Energi för att etablera en anläggning för mer hållbar slamhantering på Dåva.

Foto ovan: Visionsbild för Dåva Eco-Industrial Park, Umeå kommun

facebook Twitter Email