Socialdemokraternas nationella valanalys 2022

Socialdemokraternas valanalysgrupp har nu presenterat sina slutsatser från valet 2022 och den 3 februari lämnade de över analysen till partisekreterare Tobias Baudin. Valanalysen i sin helhet hittar du i denna artikel.

Fredagen den 3 februari presenterade Ida Karkiainen och Leif Jakobsson, som har lett Socialdemokraternas valanalysgrupp, gruppens slutsatser från valrörelsen för de allmänna valen 2022. De lämnade över valanalysen till Socialdemokraternas partisektreterare Tobias Baudin och höll en pressträff på partihögkvarteret Sveavägen 68.

Läs hela valanalysen här:

Analysgruppen som tillsattes efter valet har bestått av 11 ledamöter med erfarenheter från både regering och riksdag, såväl som från den kommunala, regionala och fackliga sfären. Valanalysgruppen har också haft möjlighet att knyta till sig referensgrupper under arbetet.

Se pressträffen här:

facebook Twitter Email