Arbetskraftsbristen i norra Sverige är ett nationellt problem!

Nedan följer ett uttalande antaget av Umeå Arbetarekommuns årsmöte den 26 mars 2023.

I Umeå, i Västerbotten, och i resten av norra Sverige har tillväxten och demografin samspelat under de senaste åren och orsakat en tidigare aldrig skådad kompetensbrist. Vi har alla möjligheter att vara en motor för hela Sveriges ekonomi, men den möjligheten riskeras nu på grund av regeringens senfärdighet i att ta samlade grepp i den här frågan.

Kommunerna och regionerna skall förstås använda hela sin arsenal av förmågor för att avhjälpa bristerna. Vi skall se till att det finns bostäder, rimliga arbetsvillkor och ett attraktivt kultur- och fritidsliv för att fortsätta bygga ett samhälle folk vill vara en del av. Vi skall arbeta aktivt med att göra våra arbetsplatser inkluderande och välkomnande för alla, och vi skall arbeta för att få ned våra sjukskrivningstal, med mera. Men de insatser som kommuner och regioner kan prestera kommer inte att räcka.

Vi behöver en stat som ser problemet och är beredda att göra någonting åt det. Vi behöver en aktiv arbetsmarknadspolitik som klarar av att fördela arbetskraften inom landets gränser, vi behöver begripliga och långsiktigt hållbara regler för arbetskraftsinvandring, och vi behöver stora statliga satsningar på vuxenutbildningen så att de som varslas i lågkonjunkturen snabbt kan ställa om till att möta de kompetensbehov som växer fram i andra branscher.

facebook Twitter Email