Pressmeddelanden


För en fullständig bevakning av utspel och nyheter från Socialdemokraterna i Umeå, följ uppdateringarna på denna webbplats samt våra kanaler i sociala och andra internetmedier.

Facebook: Socialdemokraterna i Umeå | Facebook

Instagram: @socialdemokraterna_i_umea

Youtube: Umesosse – YouTube

Företrädare på Twitter: Peter Vigren (S) (@peter_vigren) / Twitter

Politikerbloggar:

Hans Lindberg Kommunstyrelsens ordförande Umeå (S) (VK:s bloggportal)

Andreas Lundgren (S), ordförande Individ- och familjenämnden (VK:s bloggportal)

Pressmeddelande-flöde

Fler poliser än någonsin i Sverige

Socialdemokraterna fortsätter att vända på varje sten för att bryta segregationen och bekämpa brottsligheten. En viktig del i det arbetet handlar om att

Samverkansöverenskommelse för motorburen ungdom i Umeå

Låt mig börja med att säga att den motorburna ungdomen i Umeå inte är en homogen grupp. De är blandade vad gäller ålder,

Vi vill fortsätta stärka samverkan för att alla barn och unga ska få det stöd de behöver för att må bra!

Tidigare i veckan genomförde några av våra företrädare i Umeå kommun och Region Västerbotten ett studiebesök där de fick en värdefull uppdatering om

Kommuner ska använda upphandlingar för att driva på för en rättvis omställning med nya gröna jobb!

I en debattartikel Dagens Samhälle uppmanar Umeås kommunalråd Hans Lindberg (S) tillsammans med företrädare för andra svenska klimatledarkommuner fler kommuner att börja arbeta

Weichel: ”Ulf Kristerssons ansvarslösa agerande är en direkt säkerhetsrisk för Sverige”

Moderaterna och Sverigedemokraterna går dåligt i opinionen. Socialdemokraterna går däremot som tåget. Så för att skifta fokus är Kristersson beredd att kasta ut

Umeås barn och unga ska ha goda, trygga och jämlika uppväxtvillkor!

Umeå ska ha en trygg och jämlik skola där alla elever kan lyckas, oavsett föräldrarnas bakgrund. Under mandatperioden har vi säkerställt att cirka 500

Vi vill bygga ut satsningarna på ett tryggt och hållbart Umeå – utan utsatta områden

I vårt budgetförslag för 2023 betonar vi fortsatt vår hållning att samhället ska agera samlat och proaktivt för att motverka sociala problem och kriminalitet.

Vi föreslår miljonsatsningar på klimatomställning och klimatsäkerhet

Vi lägger fokus på hållbara färdsätt, för att minska utsläppen och samtidigt få lugna, trygga och levande stadsmiljöer. Kommunstyrelsen får även i vårt budgetförslag

Prioriteringar spelar roll – 198 miljoner gör skillnad för välfärden i Umeå

Läs mer om vårt budgetförslag för Umeå kommun för 2023 via denna länk. För oss spelar de stora penseldragen roll. I vilken riktning

Umeå ska rustas för trygghet, hållbarhet, välfärd samt jobb och utveckling i hela kommunen!

Vi vill att Umeå kommun ska fortsätta stärka skola, vård och omsorg med mer personal och mer resurser, att kommunen ska arbeta aktivt

Nytt förslag för att bekämpa kriminell etablering och organiserad brottslighet i Umeå

Socialdemokraterna har under mandatperioden varit drivande för en kraftfull utbyggnad av det förebyggande arbetet i Umeå kommun, värnande av fritid och kultur, satsningar

Nära 2 200 lärare hade kunnat anställas om vinsterna i skolan stoppades

Enligt en kartläggning gjord av SVT. omfattar skolvinsterna för de fyra största skolkoncernerna 4,6 miljarder kronor på fem år. Bara det senaste året

Socialdemokraterna vill att Sverige ansöker om medlemskap i NATO

Partiet ska verka för att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato. Socialdemokraterna ska därmed verka för att Sverige, om ansökan godkänns av

”Nu får det vara nog med marknadskaos i skolan”

Skattepengar som ska gå till fler lärare och mindre klasser. Inte plockas ut som vinst eller gå till religiösa extremister och andra olämpliga

Hans träffade medborgare på Teg: ”Vi var eniga om att samhället måste rustas, tryggt och hållbart”

I onsdags hade jag den stora förmånen att besöka trevliga Nybro Konditori på Teg för ett öppet möte med de medborgare som kom.
facebook Twitter Email