Sverige kan bättre! Första maj 2022

I dag på arbetarrörelsens dag, första maj, demonstrerade vi för ett starkare, tryggare och mer hållbart Sverige och Umeå. För frihet och fred, för alla folks rätt till demokrati och självbestämmande.
 • Vi vill återta den demokratiska kontrollen över välfärden.

  Folket, inte riskkapitalister, ska bestämma över skola, vård och omsorg.
 • Vi måste fortsätta satsa och ta kampen för ett tryggt Umeå – utan segregation.

  Umeå är den största svenska kommun som inte har utsatta områden. Så ska det förbli, genom en medveten planering som ser till att segregation inte uppstår. Genom förebyggande arbete och en bra skola där alla unga ges förutsättningar att lyckas. Och genom att förstärkt samverkan med polis, civilsamhälle och andra aktörer för att bekämpa både brotten och deras orsaker.
 • Bygget av ett grönt folkhem måste fortsätta.

  Satsningar på infrastruktur ger nya, gröna jobb i växande industrier i norr Sverige. När Umeå går i bräschen i klimatomställningen ska det ske på ett sätt som samtidigt minskar klyftorna och banar väg för en hållbar ekonomi med fler jobb och mer pengar till välfärden.
 • Pensionerna måste höjas – nu.

  Vi har lagt ett förslag som ger mer än 10 000 pensionärer i Umeå och fler än 1 miljon pensionärer i Sverige mer än 750 kr skattefritt i månaden – redan nu i augusti. Men Moderaterna och Sverigedemokraterna har inte bestämt sig om de vill stötta förslaget och då riskerar det att gå i stöpet.

Därför fortsätter vi kämpa inför valet för ett starkare stöd för en politik som rustar samhället med mer välfärd, frihet, jämlikhet och trygghet för vanligt folk.

Ensam är inte stark. Vi är starkare tillsammans. Och just därför behöver vi dig, ditt stöd och ditt engagemang om vi ska kunna satsa på jobben, ta tillbaka kontrollen över välfärden, genomföra en hållbar omställning som gynnar både klimatet och vanligt folk och stärka tryggheten.

Stort tack till statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S), skolminister i Sveriges regering, som besökte oss i dag för att gå med oss och tala vid vår sammankomst på Rådhustorget.

facebook Twitter Email