“Nu får det vara nog med marknadskaos i skolan”

I dag har vi pratat med 127 umebor på Rådhustorget i Umeå! En överväldigande majoritet höll med om att det måste bli ett stopp för vinstjakten i skolan. Många gav på olika sätt uttryck för att de skattemedel som avsätts för lärare och elever ska gå till skolan - inte till riskkapitalbolag med konton i skatteparadis. "Nu får det vara nog med marknadskaos." säger Moa Brydsten (S), för och grundskolenämndens ordförande vid Umeå kommun, som var med vid dagens aktivitet. Vi håller med umeborna och vi har förslag för att stoppa vinstjakten och stöket i skolan.

Skattepengar som ska gå till fler lärare och mindre klasser. Inte plockas ut som vinst eller gå till religiösa extremister och andra olämpliga ägare som driver friskolor.

Elevers, lärares och samhällets bästa har alltför länge varit under angrepp av privata vinstintressen. Skolans resurser har urlakats av de enorma skattesänkningar på mer än 160 miljarder som högerpartierna genomfört. Det motsvarar mer än de samlade kostnaderna för rättsväsende, försvar och krisberedskap tillsammans.

Marknadsstyrningen av skolan har därtill har gett oss resursbrist, läckage av skattemedel som är avsedda för elever och lärare och skolsegregation. Vi vill reformera skolsystemet för att återta den demokratiska kontrollen och främja kunskap, bildning och jämlikhet. Vill du också det? Då behöver vi ditt stöd. Vi kan inte genomföra de viktigaste reformerna så länge det råder högermajoritet i riksdagen.

Håller du också med oss? Skriv under vår namninsamling via denna länk.

Varför är det viktigt att stoppa vinstjakten?

Vinstjakten i den svenska skolan måste stoppas! Riskkapitalisterna som äger friskolorna gör allt de kan för att säkra flödet av skattemedel från skolan till skatteparadis, samtidigt som många kommunala skolor går på knäna.

Tillsammans måste vi sätta press! Skriv under kampanjen idag och sätt press på friskolekoncernerna.

Skolor som tackar nej till elever med dyslexi, som går i konkurs [1], som sparar in på personal [2] och sätter glädjebetyg [3] – allt för att riskkapitalisterna ska sko sig så mycket de bara kan på våra barns skolpeng, och Sveriges framtid.

Sverige är det enda landet i världen som tillåter obegränsade vinstuttag från skattefinansierade skolor. Det är knappast en slump. Alla andra länder förstår att skolan är ett nationellt intresse som inte kan släppas löst till marknadskrafterna och vinstintresset, för vinstintresse är inte detsamma som samhällsintresse.

Det här vill regeringen ändra på. Man har bland annat lagt förslag som går ut på att pengarna ska fördelas mer rättvist, utifrån det ansvar som skolorna faktiskt har. Det är orimligt att vi ersätter friskolor för ett ansvar de inte har. Det handlar om vinstdrivande skolkoncerner som överkompenseras och tjänar stora pengar på våra barns framtid, och där kommunala skolor inte får betalt för det lagstadgade ansvar de tar – vilket dränerar de kommunala skolorna på resurser. Det blir barnen som går i de kommunala skolorna som blir lidande när kommuner måste skära ner för att hantera de ekonomiska underskotten. Hur kan man försvara ett sådant system?

Tillsammans måste vi sätta press! Skriv under kampanjen idag och sätt press på de politiska partierna som försvarar de stora koncernernas vinstjakt.

Än så länge har högerpartierna med Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna signalerat att de kommer säga nej till regeringens förslag. Men i juni är det upp till bevis. Då kommer allmänheten få se vem sida de står på – är de på elevernas och medborgarnas sida eller står de på de vinstdrivande koncernernas sida? [4]

Det första steget är att skriva under den här namninsamlingen – ju fler som gör det desto mer press kan vi sätta.

Skriv under kampanjen idag och engagera dig i kampen för en jämlik skola utan vinstjakt!

KÄLLOR
[1] SVT, Satte sin skola i konkurs trots miljonvinst, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/satte-skola-i-konkurs-trots-miljonvinst
[2] Dagens industri, Därför betalar friskolorna lägre löner, https://www.di.se/nyheter/darfor-betalar-friskolorna-lagre-loner/
[3] Skolvärlden, Friskolor ger mer generösa betyg, https://skolvarlden.se/artiklar/friskolor-ger-mer-generosa-betyg
[4] Dagens nyheter, Oppositionen stoppar regeringens skoloffensiv, https://www.dn.se/sverige/oppositionen-stoppar-regeringens-skoloffensiv/

Vad kan jag göra för att hjälpa till att stoppa vinstjakten i skolan?
 • Skriv under vår namninsamling via denna länk. Du behöver inte vara socialdemokrat eller gå med för att skriva under. Men ditt stöd gör att vi kan fortsätta pressa högermajoriteten i riksdagen att inse att folket inte står bakom fortsatta vinstläckage i skolan, där våra skattemedel går till riskkapitalister istället för elever och lärare.
 • Lägg din röst den 11 september på ett parti som vill stoppa vinstjakten. Vi vill sätta stopp för riskkapitalbolagens plundring av skolan och sätta stopp för stöket i skolan samt tillföra resurser så att våra lärare kan göra ett bra jobb och alla barn och elever får en chans att lyckas och lägga en grund för ett bra vuxenliv. Läs mer om våra förslag nedan.
 • Gå med i Socialdemokraterna och bli en del av vår växande rörelse så att vi får ännu mer kraft för att återta den demokratiska kontrollen över skola, vård och omsorg. Läs mer om hur du går med, vad det innebär och hur du kan engagera dig här: https://umesosse.se/engagera-dig/

Vi behöver ditt stöd!

Högermajoriteten i riksdagen blockerar ständigt våra förslag för att skapa ordning och reda i välfärden.

Vi behöver visa dem att människor – oavsett partifärg i övrigt – har fått nog och vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan!

Några av våra förslag för att stoppa stöket, säkerställa jämlika chanser för våra barn och elever och ta tillbaka den demokratiska kontrollen av skolan:
Stärk skolan i Umeå med
 • Fortsatta satsningar på en skola i egen regi där vi har behöriga lärare, god elevhälsa och ger alla barn och unga jämlika möjligheter att lyckas.
 • Öka bemanningen i för- och grundskolan. Vi ser detta som en av de viktiga prioriteringarna för nästa mandatperiod.
 • Bättre arbetsvillkor för lärare. Vi vill fortsätta stärka lärarrollen. Det behövs för att fler ska vilja bli lärare och för att utbildningen ska hålla hög kvalitet.
 • Bygg ut gymnasieskolan. Vi kommer att bygga ut gymnasieskolan med cirka 1 000 nya elevplatser de närmsta åren.
 • Bibehållen andel yrkesutbildningar. Friskolorna kommer inte att ta samhällsansvaret för att se till att vi har kompetent arbetskraft till våra växande industrier och gröna näringar. Vi har medvetet satsat på att ha en betydligt högre andel yrkesutbildningar på Umeås kommunala gymnasieskolor än rikssnittet. Dessa gymnasieplatser är dyrare. Men samhället tjänar på det.
Ta tillbaka kontrollen från marknaden med
 • ett vinststopp med krav på att skattepengarna som friskolekoncernerna får ska användas till barnen – inte till vinstuttag.
 • stramare kontroll över vem som får driva skola i Sverige för att få bort oseriösa aktörer.
 • snabbare stängning av skolor med stora brister.
 • samma möjlighet till skolplats åt alla barn, inga möjligheter att paxa plats i kön redan på BB.
Mer studiero och trygghet med
 • tydligare befogenheter för skolans personal att ingripa mot elever som hotar eller är våldsamma.
 • mobilförbud på lektionstid.
 • stärkt elevhälsa och särskilt stöd till elever som behöver det.
Stoppa religiösa friskolor med
 • förbjud fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning.

Läs mer om vår politik för att stärka skola och utbildning via denna länk.

Bilder från dagens aktivitet på Rådhustorget

facebook Twitter Email