EU uppmärksammar och förstärker Umeås klimatarbete

Umeå kommun är en av 52 pilotstäder som valts ut av EU- kommisionen till att delta i NetZeroCities Pilot Cities Programme och tilldelas 11 miljoner kronor för fortsatt klimatarbete. Det är ett helfinansierat EU-projekt inom missionen för 100 klimatneutrala städer 2030.

–Jag är otroligt glad och stolt över att Umeå har blivit utvald till en av pilotstäderna. Det här visar att vårt långsiktiga arbete kring klimatfrågan uppmärksammas av EU-kommissionen. Jag tänker inte minst på klimatfärdplanen som vi lanserade i december 2022 och som 40 företag och organisationer hittills har skrivit under tillsammans med Umeå kommun. Med den här utmärkelsen kommer vi stärka vårt klimatarbete ytterligare, säger Janet Ågren (S), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande för kommunstyrelsens planeringsutskott.

Fasa ut fossila bränslen snabbt 

Pilotstäderna kommer att testa nya sätt för att snabbt fasa ut fossila bränslen och ställa om till en cirkulär ekonomi. Umeå kommun utgår från arbetet med klimatfärdplan och klimatkontrakt 2030 tillsammans med Umeå Energi och RISE. 

Umeå kommun behöver utmana flera organisatoriska hinder för klimatomställningen och på så sätt möjliggöra för att nå målsättningen och bidra till att minska klimatutsläppen. För att skapa helhetssyn inom satsningen kommer Umeå kommun att arbeta med tre övergripande områden; transporter, energi och cirkulär ekonomi.

FaktaNetZeroCities Pilot Programme:

  • Programmet stöder 52 europeiska städer som ska testa och genomföra innovativa metoder för snabb koldioxidminskning under två år. Utvalda städer i Sverige är Umeå, Uppsala och Malmö.
  • Programtid: 31 maj 2023-31 maj 2025. 
  • Projektet är 100 procent finansierat av det europeiska programmet HorizonEurope via missionen för 100 klimatneutrala städer 2030.  
  • Pilotstädernas verksamhet kommer att stödjas med 32 miljoner euro i bidrag från NetZeroCities-projektet, som förvaltar uppdragsplattformen. Finansiering Umeå: cirka 11 miljoner kronor.  

Läs mer

facebook Twitter Email