Justitieministern: “Sverige kan lära av Umeå”

Andreas Lundgren, ordförande för Socialdemokraterna i Umeå och ordförande för Individ- och familjenämnden gör en betraktelse över Umeås förebyggande arbete efter justiteministerns besök i Umeå.

VK skriver idag om justitieminister Morgan Johanssons besök i Umeå under tisdagen. Ett besök som till stora delar ägnades åt att få en inblick i det förebyggande arbete som Umeå kommun bedriver. Ministern besökte både det operativa teamet på Ersängsskolan och fick en inblick i arbetet som bedrivs via Umeås drog- och brottsförebyggande råd.

Det är klart att det väcker nationellt intresse när vi har en stor kommun(130,000 invånare) som har lägst kriminalitet bland alla städer över 100,000. Som lyckats stoppa framväxten av utsatta områden(Umeå har aldrig haft några vilket är unikt) och som har få skjutningar. Någonting gör Umeå kommun som uppenbarligen fungerar och som övriga landet kan lära av.

Jag har jobbat hårt med att bygga ut det förebyggande arbetet de senaste åren. Och det har många inom skolan, socialtjänsten och civilsamhället också gjort. Så att få berätta för ministern och få ett kvitto på att vi arbetar rätt ska många ta åt sig av idag. Det är ingen slump att Umeå är ”årets förebyggande kommun” i Sverige för vår kamp mot narkotika och droger.

Jag tog upp med ministern vikten av att vi får en ny socialtjänstlag på plats som reglerar att socialtjänsten måste arbeta förebyggande. Jag påpekade också att det som behövs är riktade statsbidrag till kommunerna för att stimulera att skola och socialtjänst jobbar närmare ihop, som Umeå gör.

Det är ytterst välkommet med signalen från ministern att regeringen avser att matcha varje satsad krona på polisen med en krona på förebyggande arbete. Men här tror jag det blir väldigt viktigt att man från statligt håll ser till att stimulera just mer samverkan framförallt skola-socialtjänst för de pengarna.

Mycket av de problem med bland annat sekretess som vi ser i landet, blir enklare när socialtjänsten får följa eleverna tidigare och ses av familjer som ett stöd och inte som en myndighet som är ute efter att omhänderta barn.

facebook Twitter Email