En meningsfull fritid på jämlika villkor för Umeås barn och unga

En meningsfull fritid för alla, speciellt barn och unga, är en viktig del av det förebyggande arbetet. Det är också en viktig del i en hållbar utveckling för hela kommunen.

I vår budget för 2023 för Umeå kommun satsar vi därför bland annat på:

🌹Permanentat stöd till Fritidsbanken på 1 miljon.

🌹 En miljon för att säkerställa kostnadsfria lovaktiviteter

🌹 Höjda investeringsanslag för fritidsnämnden för förbättrat underhåll av konstgräsplanerna.

🌹 Att Kulturskolans långsiktiga behov ska ses över och säkerställas.

Goda uppväxtvillkor och arbete för barns rättigheter är en central del av att bygga ett tryggt och hållbart Umeå för alla. Barnrättsorganisationerna i Umeå, exempelvis Barnrättsbyrån och Rädda Barnen, bygger nu ut sin verksamhet i Umeå. Vi vill att kommunen ska göra gemensam sak med civilsamhället för att stärka barns rättigheter i Umeå.

I vår budget satsar vi därför på barnrättsarbetet i Umeå:

🌹 En halv miljon avsätts i kommunstyrelsens budget för ett partnerskap med civilsamhället för att förstärka barnrättsarbetet i Umeå.

Läs mer via dessa länkar:

Se och hör också mer i klippet nedan med kommunalråden Hans Lindberg (S) och Janet Ågren (S).

facebook Twitter Email