“Viktig satsning på barnrättsarbetet i Umeå!”

Socialdemokraterna har nu presenterat sitt budgetförslag för 2023 för Umeå kommun. Budgeten har tagits fram i samarbete med Miljöpartiet och innehåller bland annat en satsning på barnrättsarbetet i Umeå, en satsning som ligger individ- och familjenämndens ordförande Andreas Lundgren varmt om hjärtat. Varför är detta viktigt för oss socialdemokrater? Andreas beskriver det i krönikan nedan.

Socialdemokraterna har nu presenterat sitt budgetförslag för 2023. Det är ett mycket gediget och grundligt arbete som ligger bakom den budgeten som tagits fram i samarbete med Miljöpartiet.

En viktig del som vi diskuterat denna budgetomgång är hur vi på bästa sätt kan lyfta barnens rättigheter i Umeå. Vi behöver som kommun stärka vårt arbete med barnkonventionen och barnrättsfrågor. Det handlar både om vårt kommun-interna arbete som behöver utvecklas, men också samarbetet med den ideella sektorn. För barnens skull är det viktigt att det finns fler kontaktvägar än kommunen till råd och stöd för att alla barn ska få en så bra barndom som möjligt.

Vi ser en väldig kraft i civilsamhället som skulle behöva ”ta armkrok” med kommunen och tillsammans hitta ett koncept på hur vi i bred bemärkelse stärker barnens rättigheter i Umeå.

I Umeå har vi de senaste åren sett ett flertal barnrättsorganisationer förstärka sin närvaro i kommunen. Man tror på Umeå och vill ha en riktning från kommunen hur vi vill samarbeta.

Det handlar exempelvis om Barnrättsbyrån som under flera år byggt ut sin närvaro här. BRIS, barnens rätt i samhället, har etablerat ett av sina kontor här för att erbjuda alla barn en mötesplats att få råd och stöd. Rädda barnen på sin sida har dragit igång arbetet med ”På lika villkor” som är en långvarig satsning i Umeå för att stärka barns rättigheter och motverka effekter av segregation och fattigdom.

Flertalet organisationer, alla med sin inriktning som gör skillnad.

Vi ser en väldig kraft i civilsamhället som skulle behöva ”ta armkrok” med kommunen och tillsammans hitta ett koncept på hur vi i bred bemärkelse stärker barnens rättigheter i Umeå. Vi avsätter därför 500,000 kronor i kommunstyrelsens budget till att förstärka samverkan mellan Umeå kommun och civilsamhället. Förslagsvis genom ett IOP, ideellt-offentligt partnerskap.

Den 20 juni avgörs om vårt budgetförslag vinner gehör.

En text av

Andreas Lundgren (S)

ordförande för individ- och familjenämnden vid Umeå kommun

facebook Twitter Email