Ett tryggt och säkert Umeå

Umeå är idag Sveriges största kommun utan det polisen kallar utsatta område. Så ska det förbli.

Umeå har ett väl utbyggt förebyggande arbete med fältare, sociala insatsgrupper, drogprevention och samverkan med andra samhällsaktörer. Det ska värnas och utvecklas. Vi vill fortsätta stärka det förebyggande arbetet; fler fältare ute bland ungdomar, nära samverkan med polisen, stärka föreningslivet, utveckla biblioteken och bygga trygga, aktiva och levande bostadsområden.

Senaste nytt om vår politik för ett tryggt och säkert Umeå:
·

”Den här bilden önskar Moderaterna i Umeå att du aldrig skulle få se.”

·

”En trygg och hållbar framtid för Umeå bygger vi bäst tillsammans!”

·

Välfärd, jobb, bostäder, trygghet och klimat i fokus när Socialdemokraterna i Umeå presenterar sina vallöften

I morgon avgörs det: vi lägger en budget för ett tryggt och hållbart Umeå!

Vårt budgetförslag har ett tydligt fokus: 🌹Umeå ska fortsätta rusta

Mer information om vår politik:

Engagera dig du också!

För ett tryggt, hållbart och jämlikt Umeå. Ett starkare samhälle med kraft att ta itu med samhällsproblemen. Du behövs!

Har du frågor om det som står på denna sida eller vill du rapportera ett fel?

Do you need further information in English?

Click on the link below for more resources in English and contact us in need of further assistance.

facebook Twitter Email