Umeås trygghet – varken slump eller att ta för givet

De uthålliga politiska satsningarna för ett tryggt och säkert Umeå ger resultat. Men detta arbete måste fortsätta med bibehållen kraft och även framöver prioriteras framför skattesänkningar, skriver kommunalråden Hans Lindberg (S) och Janet Ågren (S) i dagens debatt.

I en artikeli Dagens Nyheter under rubriken ”Staden som stoppat gängen medan andra misslyckats” beskrivs hur vi i Umeå kunnat bromsa den utveckling som vi sett i andra större kommuner i Sverige.

Umeå är i dag den största svenska kommunen utan det polisen klassificerar som utsatta områden.

DN:s genomgång visar också att bland landets 20 största kommuner har Umeå de högsta nivåerna av trygghet, de lägsta nivåerna av utsatthet för brott och bäst förtroende för rättsväsendet.

De experter som DN talat med pekar på att Umeå lyckats ta ett helhetsgrepp i trygghetsfrågorna. Som särskilt betydelsefullt nämns det framgångsrika arbetet mot boendesegregation, medveten samhällsplanering från kommun och näringsliv, ett starkt föreningsliv och en samsyn mellan kommunen, polisen, civilsamhället och andra aktörer, vilket lett till tidiga och uthålliga åtgärder.

I en efterföljande ledare i DN skriver Jesper Ahlin Marceta: ”Nyckeln till framgången är att kommunen reagerade tidigt på indikationer om växande social oro. Lokala beslutsfattare satte in åtgärder för ökad trygghet, som exempelvis bättre utemiljöer och belysning, och satsade på förebyggande sociala åtgärder, som nya konstgräsplaner och feriejobb.”

Umeås trygghet är ingen slump. Men det är heller inget som kan tas för givet och det finns fortfarande mycket att göra.

Det kräver fortsatt uthållighet i Umeås satsningar på social hållbarhet, ett starkt förenings- och kulturliv, skolframgång, tidiga insatser för barn och unga, medveten samhällsplanering för att motverka segregation och samverkan mellan polis, socialtjänst, skola och andra myndigheter.

Detta arbete måste även fortsättningsvis prioriteras framför skattesänkningar, i synnerhet i de svåra ekonomiska tider som råder. Vid flera tillfällen under föregående mandatperiod finansierade Moderaterna i Umeå sina förslag på skattesänkningar med nedskärningar på socialtjänsten.

När vi blickar tillbaka och ser hur ansträngd situationen har varit för socialtjänsten kan vi med all säkerhet säga att dessa åtstramningar i det närmaste hade tvingat fram en utradering av socialtjänstens förebyggande arbete.

Nu är det ännu viktigare att så inte tillåts ske. Umeå ska utvecklas tryggt, säkert och hållbart mot framtiden. Det kräver uthållighet och att vi fortsätter att utveckla det förebyggande arbetet.

Hans Lindberg (S)

kommunalråd Umeå kommun

Janet Ågren (S)

kommunalråd Umeå kommun

facebook Twitter Email