600 miljoner mer till kulturen i S budgetförslag

Den 22 november presenterade Lawen Redar (S), kulturpolitisk talesperson, flera av de kulturpolitiska förslagen i Socialdemokraternas kommande budgetmotion. Fokus ligger på återstart, fritt inträde till statliga museér och satsningar på kultur och idrottande för barn. Totalt föreslår Socialdemokraterna 600 miljoner mer än SD och högerregeringen på kulturen i sin budgetmotion.

– I spåren av inflation, höjda elpriser och en kommande lågkonjunktur är det av yttersta vikt att vi skapar förutsättningar för speciellt barn och unga att kunna ta del av kultur och idrott. Därför lägger vi nu fram förslag som minskar trösklar och som skapar förutsättningar för ett livskraftigt och tillgängligt kultur- och idrottsliv, säger Lawen Redar (S), kulturpolitisk talesperson.

Socialdemokraterna kommer i sitt budgetförslag lägga 600 miljoner mer än regeringens förslag på kulturområdet. Förutom satsningar på bland annat kulturskolan och barn och ungas idrottande återfinns också ökade resurser till Skansen och en ökad satsning på folkbildningen.

De ökade satsningar som presenterandes är följande:

  • 90 miljoner som ska fördelas i krisstöd till konst- och kulturskapare via Statens Kulturråd och Konstnärsnämnden
  • 100 miljoner till fri entré på statliga museér
  • 10 miljoner till Skansen
  • 100 miljoner till utvecklingsbidrag till kulturskolan
  • 100 miljoner till idrott för barn och unga
  • 200 miljoner till folkbildningen
facebook Twitter Email